Trakt historyczny na Cmentarzu Centralnym

Zapraszamy na spacer, nową szczecińską atrakcją turystyczną, traktem historycznym na Cmentarzu Centralnym. Na wspólne zwiedzanie zapraszamy w czwartek 5 sierpnia br. o godz. 12.00, spotykamy się przy Bramie Głównej cmentarza. Spacer, który potrwa około 1,5 h, rozpocznie symboliczne odsłonięcie tablicy przez przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecin i Zakładu Usług Komunalnych, zaś słowo wstępne wygłosi Maria Michalak, kierownik Wydziały Usług Cmentarnych i Maciej Słonimski reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego.

Szlak oprowadza po najbardziej interesujących pod względem historycznym miejscach starej części cmentarza. Na trasie szlaku znajdują się pomniki upamiętniające ludzi i wydarzenia z polskiej historii, obiekty architektury, pojedyncze nagrobki poniemieckie o wartości zabytkowej. Z uwagi na zmieniający się sposób zagospodarowania cmentarza w latach powojennych pozostała niewielka część oryginalnych, niemieckich nagrobków. Znajdują się wśród współczesnych mogił, których układ zatarł pierwotny sposób ich ekspozycji. Większość stelli nagrobnych wymaga renowacji konserwatorskiej. Trasa prowadzi wzdłuż istniejących alejek o zróżnicowanej nawierzchni (ziemnej, żwirowej, asfaltowej, chodnikowej). Trakt rozpoczyna się we wschodniej części cmentarza, w pobliżu Bramy Głównej (punktem charakterystycznym tej części jest lapidarium). Na trasie znajduje się m.in. pomnik Hermanna Hakena, Kaplica Główna, Kwatera Zasłużonych, Pomniki: Braterstwa Broni i Tym co nie powrócili z morza, Krzyż Katyński, Pomnik Sybiraków i Kwatera Kombatantów.

Trasa zwiedzania oznaczona jest strzałkami umieszczonymi na kamiennych cokołach. W celu wyeksponowania poszczególnych miejsc na szlaku ustawiono tablice – wszystkie z nich są numerowane i zaopatrzone w informację tekstową na temat danego pomnika, czy grupy nagrobków. Informacja podana jest w dwóch językach: polskim i niemieckim. Tablice osadzone na kamiennych cokołach, oprawione są przezroczystym szkłem. Forma architektoniczna postumentów tablic i strzałek nawiązuje do charakteru oryginalnej małej architektury cmentarza. Oznakowanie obejmuje 18 tablic informacyjnych i 17 strzałek. Na trasie zwiedzania znajduje się 21 obiektów. Przy pomnikach współczesnych, które posiadały już swoje tablice informacyjne takich jak: Pomnik Tym co nie powrócili z morza czy Krzyż Katyński nie ustawiano dodatkowego znakowania.

Na realizację projektu, opracowanego przez pracownię architektoniczną Archimedes, przeznaczono 42 700 zł brutto. Projekt uzgadniany był z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

http://szczecin.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki, Miejsca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.