Home > Cicer cum caule > Plany, mapy, panoramy > Szczecin 1900-1945 - Plany miasta
Plan miasta z 1938 r
Plan oparty na wcześniejszym, z 1936 roku. Jest jednak zubożony o pewne elementy. Na pierwszy rzut oka widoczne jest np. że nie są zaznaczone tory kolejowe w obrębie dzisiejszego Portu Centralnego. 
Plan trafił do galerii dzięki uprzejmości kolegi Miromat.

Plan miasta z 1938 r

Plan oparty na wcześniejszym, z 1936 roku. Jest jednak zubożony o pewne elementy. Na pierwszy rzut oka widoczne jest np. że nie są zaznaczone tory kolejowe w obrębie dzisiejszego Portu Centralnego.
Plan trafił do galerii dzięki uprzejmości kolegi Miromat.

02 - Getreidespeicher, Sd; 1937-1938 - 6a.jpg 10 - Parnitz und Altdammerstrae.jpg 1936_8.jpg 1929__beilagezumstettineradresbuch.jpg 04 - Kaiser-Wilhelmplatz.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment