Home > Cicer cum caule > Plany, mapy, panoramy > Szczecin 1900-1945 - Plany miasta
Szczecin koniec lat 40-tych XX w.
Ze zbiorów Bogusława Tomaszewskiego.

Szczecin koniec lat 40-tych XX w.

Ze zbiorów Bogusława Tomaszewskiego.

1940_plan_szczecina.jpg 1945_plan_szczecina.jpg 1929__beilagezumstettineradresbuch.jpg panorama_szczecina1907_.jpg 1936_8.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment