Home > Cicer cum caule > Plany, mapy, panoramy > Szczecin 1900-1945 - Plany miasta
Plan miasta 1929 r.
Dzięki uprzejmości użytkownika Lazi mamy możliwość obejrzenia planu z Adresbuch'a z 1929 roku. Załączony poniżej spis ulic i reklamy z tamtego okresu.

Plan miasta 1929 r.

Dzięki uprzejmości użytkownika Lazi mamy możliwość obejrzenia planu z Adresbuch'a z 1929 roku. Załączony poniżej spis ulic i reklamy z tamtego okresu.

1940_plan_szczecina.jpg 1945_plan_szczecina.jpg 1929__beilagezumstettineradresbuch.jpg panorama_szczecina1907_.jpg 1936_8.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment