Home > Cicer cum caule > Plany, mapy, panoramy > Szczecin 1900-1945 - Plany miasta
Plan miasta z 1938 r
Plan oparty na wcześniejszym, z 1936 roku. Jest jednak zubożony o pewne elementy. Na pierwszy rzut oka widoczne jest np. że nie są zaznaczone tory kolejowe w obrębie dzisiejszego Portu Centralnego. 
Plan trafił do galerii dzięki uprzejmości kolegi Miromat.

Plan miasta z 1938 r

Plan oparty na wcześniejszym, z 1936 roku. Jest jednak zubożony o pewne elementy. Na pierwszy rzut oka widoczne jest np. że nie są zaznaczone tory kolejowe w obrębie dzisiejszego Portu Centralnego.
Plan trafił do galerii dzięki uprzejmości kolegi Miromat.

1945_plan_szczecina.jpg 1929__beilagezumstettineradresbuch.jpg 1936_8.jpg 1927_stettin.jpg 1903_stettin.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment