Home > Cicer cum caule > Pozostałości i ślady przedwojennego Szczecina > To pozostało... > Słupy ogłoszeniowe
Kaszubska i Obroncow Stalingradu
fot. Spimac

Kaszubska i Obroncow Stalingradu

fot. Spimac

Slup na Placu Dziecka  .JPG Slup na Pocztowej rog Sciegiennego.JPG Slup na rogu Kaszubskiej i Obroncow Stalingradu.JPG Slup na Starzynskiego.JPG Slup na Tarczynskiego.JPG
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment