Home > Cicer cum caule > Plany, mapy, panoramy > Szczecin 1900-1945 - Plany miasta
Plan sieci tramwajowej 1929 r.
Dzięki uprzejmości [b]Yomi[/b] mamy okazje "rzucić okiem" na układ linii tramwajowych w Szczecinie na planie miasta.

Plan sieci tramwajowej 1929 r.

Dzięki uprzejmości Yomi mamy okazje "rzucić okiem" na układ linii tramwajowych w Szczecinie na planie miasta.

1927_stettin.jpg 1929__beilagezumstettineradresbuch.jpg 1929_stettiner strassenbahn.jpg 1931_plan_stattin.jpg 1932_planszczecina.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment