Regulamin

Wszyscy użytkownicy portalu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1. Portal sedina.pl udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z forum dyskusyjnego, które jest miejscem wymiany materiałów, opinii, spostrzeżeń zbieżnych z tematyką portalu oraz poszczególnych działów forum.

2. Głos w dyskusji mogą zabierać tylko użytkownicy zalogowani, którzy zobowiązani są za zamieszczania swoich postów w sposób przemyślany i robią to na swoją własną odpowiedzialność.

3. Niedopuszczalne jest wygłaszanie opinii oraz zamieszczanie materiałów sprzecznych z prawem, a w szczególności związanych z:

  • nienawiścią rasową, religijną, etniczną;
  • nazizmem, komunizmem, przemocą, pornografią;
  • przejawami jakiejkolwiek dyskryminacji.

4. Niedopuszczalne jest także umieszczanie w ramach forum dyskusyjnego:

  • wszelkich treści uznawanych powszechnie za obraźliwe
  • moralnie naganne, szkodliwe
  • naruszające prawa innych użytkowników oraz osób trzecich.
  • komentujących bieżące wydarzenia polityczno – społeczne

5. Niedozwolone jest także zamieszczanie wizerunku graficznego użytkownika (tzw. „avatar”), naruszającego swym wyglądem postanowienia pkt. 3 oraz 4 niniejszego Regulaminu.

6. Zamieszczanie jakichkolwiek treści reklamowych oraz teleadresowych związanych z działalnością komercyjną użytkownika skutkować będzie natychmiastowym usunięciem takiego użytkownika oraz jego wypowiedzi z forum.

7. Na forum obowiązuje pisownia zgodna z zasadami określonymi w języku polskim. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu ma trudności w tym względzie, jest obligatoryjnie zobowiązany do stosowania programu sprawdzającego pisownię. Dozwolone jest posługiwanie się dawnymi nazwami miast, dzielnic i ulic oraz obiektów fizjograficznych.

8. Zarejestrowany i zalogowany użytkownik ma prawo do komunikowania się z innymi użytkownikami za pomocą wiadomości prywatnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik ma prawo do podania swoich danych osobowych takich jak: personalia, adres e-mail, numery komunikatorów internetowych, itp. w sposób przewidziany przez administrację, tzn. poprzez edycję własnego konta użytkownika. Każda osobą umieszczająca takie dane wyraża zgodę na ich publikację i przetwarzanie w ramach portalu.

10. Zabrania się ponownej rejestracji użytkownikom, którzy posiadają już jeden profil na portalu (poza przypadkami uzgodnionymi z administracją, będącymi wynikiem np. utracenia hasła).

11. Użytkownik wypowiadający się na forum wyraża jednocześnie zgodę na przytaczanie jego wypowiedzi przez innych użytkowników oraz na cytowanie jego wypowiedzi w innych częściach portalu bez uprzedniego zapytania.

12. Zamieszczając treści w ramach portalu, a w szczególności na forum, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich ewentualnie cytowanych osób oraz podawania pełnych źródeł wykorzystywanych materiałów. Wszelkie naruszenia praw autorskich osób trzecich obciążają bezpośrednio osobę publikujące takie materiały.

13. Ilustracje na forum należy zamieszczać w formie załączników. Linkowanie dozwolone jest wyłącznie w odniesieniu do zasobów portalu sedina.pl. Inne pliki multimedialne (audio i video) mogą być linkowane z zewnątrz przy wykorzystaniu funkcji dostępnych na forum – [mp3] i [youtube].

14. Użytkownik zobowiązuję się do zapoznania się z działem FAQ zanim zada pytanie dotyczące technicznego funkcjonowania portalu.

15. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z zasobami portalu, zanim umieści pytanie na forum. Do dyspozycji ma trzy wyszukiwarki: na stronie głównej (artykuły), w galerii (zdjęcia) i na forum (wypowiedzi użytkowników).

16. Przesłanie materiałów do administracji (artykuły, zdjęcia i inne), o ile autor nie zaznaczy inaczej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezterminowe wykorzystywanie. Decyzja o fakcie oraz terminie publikacji należy tylko i wyłącznie do administracji. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane po fakcie publikacji (poza przypadkami naruszenia prawa autorskiego i prawa osob trzecich) nie będą rozpatrywane.

17. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane artykuły, zdjęcia i opinie wyrażane przez użytkowników na forum, w komentarzach lub w inny sposób.

18. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekstach zmian i skrótów (dotyczy to także tytułów i śródtytułów oraz podpisów fotografii).

19. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do usuwania osób i treści przez nie publikowanych w każdym czasie, bez podania przyczyny.

20. Administracja portalu dołoży wszelkich starań dla prawidłowego jego funkcjonowania.

21. W przypadku wątpliwości co do stosowania niniejszego Regulaminu przez innych użytkowników, każdy ma prawo poinformować administrację o osobie naruszającej jego postanowienia.

22. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące portalu użytkownicy mogą przesyłać na adres: admin@sedina.pl.

23. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do zamiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.