Leon Królak

Posted by & filed under Szczecinianie.

Leon Królak urodził się 25 czerwca 1911 r. w Inowrocławiu w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego matka, Agnieszka, była wnuczką powstańców z 1863 r. Ojciec, Wojciech, niemal całe swoje życie poświęcił walce z germanizacją i naporem żywiołu niemieckiego. W pamięci Leona Królaka utkwiły opowieści o szykanach i poniżeniu, jakich doznawał w trakcie służby wojskowej i… Read more »

Friedrich Wilhelm Gesenius

Posted by & filed under Szczecinianie.

Friedrich Wilhelm* Gesenius urodził się 3 VIII 1825 r. w Halle. Jego ojciec, profesor zwyczajny teologii na uniwersytecie w Halle Heinrich Friedrich Wilhelm G. (*3 II 1786 r. w Norhausen, †23 X 1842 r. w Halle), był znanym orientalistą i krytykiem tekstów starotestamentowych oraz twórcą filologii semickiej. Przyszłą matkę Friedricha Wilhelma, Henriettę Schneidewind z Lügde… Read more »

Konstanty Maciejewicz

Posted by & filed under Szczecinianie.

Kapitan żeglugi wielkiej Konstanty Maciejewicz – wielka morska legenda… Nie, to nie okolicznościowy slogan. Już bowiem w 1917 r. znał go cały Petersburg. Jego nazwisko pojawiło się wówczas w prasie Europy i Ameryki. W latach dwudziestych, i później, uchodził za jednego z najlepszych na świecie znawców nawigacji żaglowcowej. W 1934 r. ruszył w najsłynniejszy z… Read more »

Otto Jageteuffel

Posted by & filed under Szczecinianie.

O Ottonie Jageteufflu dysponujemy jedynie skąpymi informacjami. Wiadomo, że urodził się w Pacholętach. Od 1370 r. był radcą w Szczecinie, następnie syndykiem (1381 r.), a w 1384 r. objął urząd burmistrza, który sprawował do śmierci 9 IX 1412 r. Został pochowany na terenie klasztoru franciszkanów.

Karl Friedrich Wilhelm Hasselbach

Posted by & filed under Szczecinianie.

Karl Friedrich Wilhelm Hasselbach urodził się 22 IX 1781 r. w Anklam. Jego ojciec był tamtejszym superintendentem. Po ukończniu miejscowej szkoły, Karl H. kontynuowł edukację na uniwersytecie w Halle, gdzie od Wielkanocy 1799 r. studiował teologię pod kierunkiem Kappa. Wydaje się, że to Friedrich August Wolf nakłonił H. do pilniejszych studiów filologicznych. Wielkanocą 1802 r…. Read more »

Henryk Jendza

Posted by & filed under Szczecinianie.

To właśnie dziś przypada kolejna rocznica jego śmierci – Wielkiego Człowieka, który dla przemysłu stoczniowego w powojennym Szczecinie zrobił bardzo dużo. To On razem z pierwszymi stoczniowcami rozpoczął budowę „Czułyma”, pierwszego statku zbudowanego w Naszym Mieście.

Albert H. Wilhelm Schlutow

Posted by & filed under Szczecinianie.

Albert H. Wilhelm Schlutow ur. się 15 I 1838 r. w szczecińskiej rodzinie kupieckiej. Jako szef senior był współwłaścicielem domu bankowego i spółki armatorskiej (firma „Wm. Schlutow”). Sprawował liczne funkcje i urzędy, m.in. radcy miejskiego, przewodniczącego Korporacji Kupieckiej (lata 1900-1905), której jednocześnie był honorowym członkiem, generalnego konsula Królestwa Rumunii.

Bolesław Czwójdziński

Posted by & filed under Szczecinianie.

Mieszkał przy ul. Jagiellońskiej 10 w secesyjnym domu zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku. Miał duże mieszkanie na trzecim piętrze, z balkonem, z którego rozpościerał się widok na nie zniszczone centrum Szczecina, na plac Zamenhofa. Tu spotykaliśmy się często, by dyskutować o interesujących nas problemach historii i współczesności Pomorza Zachodniego.

Gustav Heinrich Albert Hoffmann

Posted by & filed under Szczecinianie.

Gustav Heinrich Albert Hoffmann, syn szczecińskiego kupca Heinricha Theodora Karla H., urodził się 24 VI 1812 r. Początowo nauki pobierał w prywatnym zakładzie, a od 29 IX 1825 r. uczęszczał do Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum. Na Wielkanoc 1831 r. rozpoczął studia teologiczne w Berlinie, trwające 3,5 roku. Po powrocie do rodzinnego miasta zdał z doskonałym… Read more »

Czesław Murczyński

Posted by & filed under Szczecinianie.

„Ars longa, vita brevis”. Tą ulubioną maksymą profesor Czesław Murczyński zachęcał asystentów do pogłębiania wiedzy nie tylko w dziedzinie radiologii, której poświęcił całe życie.