Szczecin okiem Francuzów w 1813 roku (3)

Posted by & filed under Historia, Publicystyka.

Zarys historyczny francuskiego okresu w dziejach Szczecina oraz wstępne informacje o dzienniku Pierre’a Villareta i samym jego autorze znajdują się w artykule będącym pierwszym odcinkiem naszego cyklu. Opublikowane dotychczas, wszystkie części wspomnianego cyklu można znaleźć poniżej: Szczecin okiem Francuzów w 1813 roku (1) Szczecin okiem Francuzów w 1813 roku (2) —————————————— W kwietniu i w… Read more »

Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (3)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsze dwie części artykułu dostępne są pod poniższymi linkami: Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (1) Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (2) Zupełnie inny charakter mają „francuskie” echa wielkiej wojny prusko-francuskiej (1870–1871). Rozgrywająca się o dominację… Read more »

Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (2)

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka, Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (1) Niewątpliwie najbardziej odczuwalną obecnością Francuzów w mieście była okupacja w okresie wojen napoleońskich [17]. Okoliczności zajęcia (bo nie: zdobycia) jednej z największych twierdz państwa pruskiego, przez skromny liczebnie oddział francuskiej kawalerii… Read more »

Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (1)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Historia Szczecina po okresie książęcym, a więc po formalnej utracie samodzielności państwowej przez księstwo pomorskie i jego wymazaniu z mapy (1637/1648 [1]), przechodziła kilka etapów przynależności państwowej. Miasto to było pod okupacją (brandenburską 1677–1679 [2], francuską 1806–1812, o czym mowa niżej), to stawało się formalnie częścią jakiegoś państwa (Szwecji 1648–1720, Prus/Niemiec 1720–1945). Ta zmienność losów… Read more »

My, Gryfici z Pomorza Zachodniego

Posted by & filed under Publicystyka.

Ale może by tak z ZIEMI GRYFITÓW, a nie z Pomorza Zachodniego? W języku polskim źle brzmi, gdy ktoś przedstawia się jako zachodniopomorzanin. Przyjemniejsze dla ucha jest rzec szczecinianin, ale co ma z tym fantem zrobić koszalinian? Nie ma województwa koszalińskiego, tak, jak nie ma szczecińskiego! Jesteśmy razem i mamy województwo zachodniopomorskie. Naszą domeną internetową… Read more »

Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (3)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsze dwie części artykułu dostępne są pod poniższymi linkami: Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (1) Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (2) Wszyscy współcześni podkreślali dużą pobożność księcia i jego oddanie religii protestanckiej. Od poddanych otrzymał zresztą przydomek Pobożny (Pius,… Read more »

Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (2)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (1) Tuż przed śmiercią ojca, Filip II został zaręczony z Zofią ks. holsztyńską. Uroczystości odbyły się w Barth 26 czerwca 1604 roku. Jednak żałoba po zgonie Bogusława XIII, który zmarł 7 marca 1606 roku… Read more »

Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (1)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Filip II najstarszy syn księcia Bogusława XIII urodził się we Franzburgu w dniu 28 lipca 1573 roku. Jego matką była pierwsza żona Bogusława XIII Klara, księżna brunszwicka, kobieta bardzo stateczna i pobożna [1]. Dzieciństwo spędził na dworze ojcowskim w Barth. Wszystkie zachowane wzmianki o dzieciństwie i młodości księcia wspominają o jego zamiłowaniu do nauki i… Read more »

Szczecin z woli Stalina (2)

Posted by & filed under Historia, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod TYM linkiem. ————————————————————————————- Akt graniczny z 21 września 1945 r. Decyzja poczdamska wywołała spore zamieszanie zarówno w Warszawie, jak i w Szczecinie, ponieważ polskie władze już po paru tygodniach administrowania miastem miały je opuścić i przekazać Niemcom. Do tego jednak nie doszło. Co więcej, niedługo potem mogły one przejąć… Read more »