Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (3)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsze dwie części artykułu dostępne są pod poniższymi linkami: Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (1) Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (2) Zupełnie inny charakter mają „francuskie” echa wielkiej wojny prusko-francuskiej (1870–1871). Rozgrywająca się o dominację… Read more »

Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (2)

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka, Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (1) Niewątpliwie najbardziej odczuwalną obecnością Francuzów w mieście była okupacja w okresie wojen napoleońskich [17]. Okoliczności zajęcia (bo nie: zdobycia) jednej z największych twierdz państwa pruskiego, przez skromny liczebnie oddział francuskiej kawalerii… Read more »

Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku (1)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Historia Szczecina po okresie książęcym, a więc po formalnej utracie samodzielności państwowej przez księstwo pomorskie i jego wymazaniu z mapy (1637/1648 [1]), przechodziła kilka etapów przynależności państwowej. Miasto to było pod okupacją (brandenburską 1677–1679 [2], francuską 1806–1812, o czym mowa niżej), to stawało się formalnie częścią jakiegoś państwa (Szwecji 1648–1720, Prus/Niemiec 1720–1945). Ta zmienność losów… Read more »

Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (3)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsze dwie części artykułu dostępne są pod poniższymi linkami: Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (1) Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (2) Wszyscy współcześni podkreślali dużą pobożność księcia i jego oddanie religii protestanckiej. Od poddanych otrzymał zresztą przydomek Pobożny (Pius,… Read more »

Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (2)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (1) Tuż przed śmiercią ojca, Filip II został zaręczony z Zofią ks. holsztyńską. Uroczystości odbyły się w Barth 26 czerwca 1604 roku. Jednak żałoba po zgonie Bogusława XIII, który zmarł 7 marca 1606 roku… Read more »

Książę Filip II w świetle dziennika Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek (1)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Filip II najstarszy syn księcia Bogusława XIII urodził się we Franzburgu w dniu 28 lipca 1573 roku. Jego matką była pierwsza żona Bogusława XIII Klara, księżna brunszwicka, kobieta bardzo stateczna i pobożna [1]. Dzieciństwo spędził na dworze ojcowskim w Barth. Wszystkie zachowane wzmianki o dzieciństwie i młodości księcia wspominają o jego zamiłowaniu do nauki i… Read more »

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (3)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsze dwie części artykułu dostępne są pod poniższymi linkami: Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (1) Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (2) 3. Praca portu Pracę szczecińskiego portu, podobnie jak i innych w tej szerokości geograficznej, wyznaczały warunki klimatyczne i związana z nimi zimowa przerwa w żegludze. Zakazy… Read more »

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (2)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (1) 2. Wyposażenie i wygląd portu Urządzenia techniczne stosowane we wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, a nawet nowożytnych portach były z dzisiejszego punktu widzenia bardzo proste. Podstawowym urządzeniem ówczesnych portów ułatwiającym przeładunki były nabrzeża. Trudno jednoznacznie określić, kiedy w Szczecinie powstało… Read more »

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (1)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Szczecin od początku swego istnienia był ośrodkiem portowym. W tej sytuacji praca portu decydowała o ekonomicznej pozycji miasta we wszystkich epokach historycznych. Szczeciński port powstał wraz ze słowiańskim podgrodziem, był integralną częścią miasta średniowiecznego i nowożytnego przechodząc wraz z nim wszystkie dobre i złe koleje losu. Warto podkreślić, że w całym omawianym okresie tj. od… Read more »

Nowe otwarcie – oficjalna współpraca sedina.pl z IHiSM US

Posted by & filed under IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, IHiSM US – prace licencjackie i magisterskie, Portal.

W dniu dzisiejszym portal sedina.pl rozpoczyna oficjalną współpracę z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Umożliwi to m.in. publikację artykułów autorstwa pracowników IHiSM, a także najlepszych prac studentów – powstałych na corocznych magisteriach.