Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (3)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsze dwie części artykułu dostępne są pod poniższymi linkami: Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (1) Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (2) 3. Praca portu Pracę szczecińskiego portu, podobnie jak i innych w tej szerokości geograficznej, wyznaczały warunki klimatyczne i związana z nimi zimowa przerwa w żegludze. Zakazy… Read more »

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (2)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Pierwsza część artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (1) 2. Wyposażenie i wygląd portu Urządzenia techniczne stosowane we wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, a nawet nowożytnych portach były z dzisiejszego punktu widzenia bardzo proste. Podstawowym urządzeniem ówczesnych portów ułatwiającym przeładunki były nabrzeża. Trudno jednoznacznie określić, kiedy w Szczecinie powstało… Read more »

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku (1)

Posted by & filed under Historia, IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, Publicystyka.

Szczecin od początku swego istnienia był ośrodkiem portowym. W tej sytuacji praca portu decydowała o ekonomicznej pozycji miasta we wszystkich epokach historycznych. Szczeciński port powstał wraz ze słowiańskim podgrodziem, był integralną częścią miasta średniowiecznego i nowożytnego przechodząc wraz z nim wszystkie dobre i złe koleje losu. Warto podkreślić, że w całym omawianym okresie tj. od… Read more »

Marek Łuczak „Mierzyn przez wieki”

Posted by & filed under Biblioteka, Historia, Patronat.

Ukazała się książka Marka Łuczaka „Mierzyn przez wieki”, która w całości poświęcona jest tej, obecnie podszczecińskiej wsi. W okresie tzw. Wielkiego Szczecina (1939-1945) Mierzyn (niem. Möringen) był formalnie częścią naszego miasta.

Szczecin okiem Francuzów w 1813 roku (2)

Posted by & filed under Historia, Publicystyka.

Publikujemy poniżej pierwszy fragment dziennika Pierre’a Villareta pochodzący z 15 marca 1813 roku. Znajduje się w nim informacja o przybyciu do Szczecina posłańca pruskiego, który przekazał Francuzom depeszę od gen. von Bülowa wzywającą do poddania miasta. Tłumaczenie zapisków i komentarz do nich są autorstwa Mariana Kalemby.

Szczecin okiem Francuzów w 1813 roku (1)

Posted by & filed under Historia, Publicystyka.

Niemalże równe siedem lat trwał napoleoński okres w historii Szczecina. Spektakularny jest zwłaszcza sposób, w jaki miasto wpadło w ręce Francuzów. W 1813 roku Szczecin przez długie miesiące próbowali ponownie przejąć Prusacy. Z tego ostatniego okresu pochodzą źródła francuskie na temat dziejów naszego miasta, m.in. dziennik Pierre’a Villareta – Francuza i mieszkańca Szczecina, który stał… Read more »