Organizacja administracji kościelnej w okresie pionierskim

Posted by & filed under Historia.

Na Pomorzu Zachodnim pierwsi księża znaleźli się już w marcu i kwietniu 1945 r. W pierwszych miesiącach działali oni na własną rękę, występowali we własnym imieniu i nie mieli żadnej łączności organizacyjnej z jakąkolwiek – polską czy niemiecką – hierarchią kościelną. Pierwszy polski duchowny katolicki w Szczecinie, ks. Florian Berlik, został zaliczony do grona pracowników… Read more »

Czerwony terror

Posted by & filed under Historia.

„Dziękuję opatrzności nie za to, że żyję, tylko za to, że nie urodziłem się Sowietem” – zeznał przełożonym polski milicjant, który w 1945 roku był świadkiem bestialskich mordów Armii Czerwonej dokonywanych na Pomorzu Zachodnim. Skala bandytyzmu i złodziejstwa Sowietów doprowadziła do ruiny to co ocalało i zmuszała do ucieczki tysiące osadników. Rola Armii Czerwonej na… Read more »

Pierwszy szczeciński dzień Piotra Zaremby

Posted by & filed under Historia.

Dnia 28 kwietnia w godzinach południowych rozlokowała się w Szczecinie wojenna komendantura radziecka; nikt z nas wówczas jeszcze nie wiedział, że Niemcy nie wycofali wszystkich swych oddziałów, pozostawiając grupy niszczycielskie dla podpalenia miasta oraz dla dalszego niszczenia portu, którego w pośpiechu nie zdążyli w całości zdewastować. Grupy te gnieździły się w różnych kryjówkach na wyspie… Read more »

Jak w 1945 roku ograbiono miasto

Posted by & filed under Historia.

Kiedy polskie władze wjechały do opuszczonego przez Niemców Szczecina wybuchły serie wielkich pożarów. Hitlerowscy dywersanci niszczyli to co jeszcze w mieście ocalało. Kilka tygodni później miasto zaczęli demolować szabrownicy przybyli z głębi Polski. Władze miasta były bezradne.

Z Kroniki UW: Pierwsza Dama Oceanów w Szczecinie

Posted by & filed under Historia.

Co prawda Dzień Kobiet dawno już za nami, a Dni Morza daleko przed nami, niemniej jednak wkrótce Odra i Dąbskie zaroją sie od żagli, a zatem uznałem za stosowne przypomnieć, że w Szczecinie gościło wielu samotnych żeglarzy, a wsród nich była nawet kobieta… Ile portów może poszczycić się wizytą Damy, która sprostała samotnej żegludze wokół… Read more »

Z Kroniki UW: List o Szczecinie lat 50-tych

Posted by & filed under Historia.

Nie tak dawno temu Pani Aniela Kuznowicz z Konina przysłała do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wzruszający list poświęcony swojej młodości, która była związana ze Szczecinem. Ponieważ jest ciekawy, uznałem za właściwe zaprezentowanie go miłośnikom dawnego Szczecina. Tekst jest oryginalny, nie zmieniony. Dodatkowo dołączyłem widokówki nadesłane przez panią Anielę.

Szczecin – 1970 r.

Posted by & filed under Historia.

W nawiązaniu do wspomnień związanych z 60 rocznicą –wyzwolenia Szczecina – wkroczenia Armii Czerwonej do Szczecina- powrotu Szczecina do Macierzy / niepotrzebne skreślić/ wracam do czasopism opisujących ten fakt 35 lat temu tj. w kwietniu 1970 r. Z uwagi, że mam do czynienia z pokoleniem wychowanym na wideoklipach, zbyt długie artykuły nie trafią do odbiorców.

Biskup, kardynał, papież

Posted by & filed under Historia.

Karol Wojtyła w Szczecinie był trzy razy. Pierwszy raz – w 1959 roku jako biskup, drugi – już jako kardynał we wrześniu 1974 roku, a trzeci – w 1987 roku jako papież Jan Paweł II. W 1959 roku biskup Karol Wojtyła w Szczecinie udzielił ślubu zaprzyjaźnionej parze studentów. Świadczą o tym, dokumenty z jego podpisem,… Read more »

Uciec przez Szczecin

Posted by & filed under Historia.

W czasie II wojny światowej przez Szczecin wiódł ważny kanał przerzutowy, którym do neutralnej Szwecji przedostawali się jeńcy – uciekinierzy z niemieckich obozów. Wszyscy pewnie bardzo dobrze pamiętają sfilmowaną przez nieoceniony Hollywood historię najsłynniejszej ucieczki alianckich żołnierzy, którym wiosną 1944 roku udało wydostać się z niemieckiego obozu Stalag Luf III koło Żagania. Długim na 110… Read more »

Szczecin -1970 r.

Posted by & filed under Historia.

W dniu 26 kwietnia 1970 r. Szczecin obchodził 25 rocznicę wyzwolenia. Z tej okazji Kurier Szczeciński poświęcił swoje łamy zarówno wspomnieniom mieszkańców miasta; gen. Batowa; przedstawicielom władz miasta i województwa, złożono też relacje z przebiegu uroczystości związanych z powrotem ziem zachodnich do macierzy. Całość poprzedził tytuł „W HOŁDZIE PIONIEROM I BUDOWNICZYM ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ”. A oto… Read more »