Bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła.

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Kościół św. Jakuba zbudowany został poza obwarowaniami grodu w 1187 r. Fundatorem był mieszczanin Beringer z Bambergu. W XIII i XIV w. odbudowano dwie masywne wieże, wciągnięto skarpy do wnętrza, a pomiędzy nimi, wokół ambitu powstał wieniec kaplic oraz zbudowano chór. W 1456 r. runęła południowa wieża i uszkodziła sklepienie w przęsłach zachodnich. Odbudowa kościoła… Read more »