Gmach Muzeum Narodowego i Klubu 13 Muz

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Kompleks budynków zbudowanych na początku XVIII w. w stylu klasycystycznym, przebudowanych na początku XIX w. Wraz z sąsiednimi budynkami stanowił jednolity kompleks obiektów przy murach miejskich. W II połowie XIX w. budynki te przejęła Generalna Komendantura i do II wojny światowej stanowiły własność wojska. Po odbudowie w 1958 r. przeznaczone zostały na cele kulturalne. Mieści… Read more »

Brama Portowa

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Bramę Portową (dawniej zwaną Bramą Berlińską) zbudowano w latach 1725-29, w stylu barokowym. Projektantem bramy był G. C. von Walrawe. Bloki z piaskowca na jej budowę sprowadzane były z Pirny w Saksonii. Ozdoby na elewacjach zachodnich wykonał w 1725 r. Bartholome Damart, natomiast wschodnie Meyer w 1740 r. W połowie XIX w. wykonano masywne, dębowe… Read more »

Brama Królewska

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Zbudowana została w latach 1725-28 w stylu barokowym (podobnie jak Brama Portowa) według projektu G. C. von Walrawe. Pierwotnie nosiła nazwę Anklamskiej (Anklamer Tor). Bogato rzeźbione szczyty przedstawiają m.in. Marsa z mieczem i tarczą oraz Herkulesa z maczugą i skórą lwa – obaj odpoczywają po walce biorąc miasto w opiekę. Nad przejazdem umieszczono tarczę z… Read more »

Bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła.

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Kościół św. Jakuba zbudowany został poza obwarowaniami grodu w 1187 r. Fundatorem był mieszczanin Beringer. Na przełomie XIII i XIV w. dobudowano dwie masywne wieże, wciągnięto skarpy do wnętrza, a pomiędzy nimi, wokół ambitu powstał wieniec kaplic. Zbudowano wtedy także chór. W 1456 r. runęła południowa wieża i uszkodziła sklepienie w przęsłach zachodnich. Odbudowa kościoła… Read more »

Baszta Panieńska

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Baszta Panieńska (nazwa pochodzi od Bramy Panieńskiej prowadzącej do klasztoru Cystersek wzmiankowanej po raz pierwszy w 1307 r.) zwana jest także Basztą Siedmiu Płaszczy (od legendy o siedmiu nieuczciwych krawcach i siedmiu płaszczach). Jest ona obok niewielkiego fragmentu murów przy ul. Podgórnej, jedynym zachowanym elementem średniowiecznych obwarowań miejskich z XIV w. W średniowieczu miasto otoczone… Read more »

Dworzec Główny

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Na początku wieku XIX miasto otaczały jeszcze mury obronne wraz z przynależnymi do nich fortami. Aby móc wybudować tory kolejowe musiano dokonać wielu zmian w Forcie Prusy. Koniecznym stało się obniżenie terenu dla uzyskania tego samego poziomu co przy drodze na Pomorzany. W miarę rozwoju zabudowań kolejowych przesunięto także teren umocnień w kierunku północnym. Począwszy… Read more »

Ulice Łasztowni

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Nazwa ulicy Łasztowej łączy się nierozerwalnie z wyspą Między­odrza o tej samej nazwie, tj. Łasztownią, położoną po prawej stronie Odry, naprzeciwko Starego Miasta, a połączoną z nim mostem Długim. Historia tej wyspy od średniowiecza jest ściśle związana z dziejami szczecińskiego portu. Wyspa Łasztownia w obecnym swoim kształcie terytorialnym wybiega znacznie poza swoją historyczną najstarszą po­przedniczkę…. Read more »

Jak aleja Wyzwolenia stała się szeroką arterią

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Jaromir, Stalin i bałagan Gdyby nie zniszczenia wojenne z centrum w kierunku Niebuszewa jechalibyśmy dzisiaj wąską aczkolwiek daleko bardziej niż dziś uroczą aleją Wyzwolenia. To zdjęcie, jest jednym z najlepszych dowodów na to jak bardzo po wojnie zmienił się Szczecin. Kto pozna dziś, że ów widok przedstawia współczesną, szeroką aleję Wyzwolenia widzianą od strony placu… Read more »

Jak odbudowano Stare Miasto.

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

Nowe Podzamcze Kamienica, w której mieści się nowa siedziba redakcji „Głosu Szczecińskiego” jedynie w ogólnym zarysie przypomina tą, która stała w jej miejscu przed wojną. Tak odbudowano niemal całe Podzamcze zachowując jednak to co najcenniejsze – historyczny układ ulic i rynków. W czasie wojny większość Starego Miasta legła w gruzach. I chociaż część kamienic nadawała… Read more »

Wieża Bismarcka nadal w ruinie

Posted by & filed under Architektura i Urbanistyka.

„Obiekt w ruinie. Wejście grozi niebezpieczeństwem” – taka informacja wisi na drzwiach wieży widokowej na Gocławiu. Zabytek od ponad trzech lat ma swojego właściciela, ale nadal nic się w nim nie dzieje. Obecny gospodarz kupił wieżę na początku 2001 r. Był jedynym chętnym w zorganizowanym przez gminę przetargu. Za zabytek zapłacił ponad 350 tys. zł…. Read more »