Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

Wrocławski mediewista – dr Stanisław Rosik przedstawi najnowszy stan badań na temat chrystianizacji Pomorza Zachodniego w dobie wypraw Bolesława Krzywoustego. Spotkanie w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” rozpocznie się w najbliższą środę (16 kwietnia) o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim na Podzamczu.

Pomorze Zachodnie aż do początków XII w. było jedną z ostatnich pogańskich enklaw w środkowej Europie. Utworzone przez Bolesława Chrobrego w 1000 i istniejące do ok. 1007 r. biskupstwo w Kołobrzegu, podporządkowane metropolii w Gnieźnie, oraz krótka działalność misyjna jego pierwszego biskupa Reinberna, były tylko epizodem, który nie zmienił religii Pomorzan. Dopiero podporządkowanie Pomorza w wyniku trzech wypraw wojennych podjętych przez księcia Bolesława Krzywoustego (1102–1109, 1112–1116 i 1119–1122) stworzyło warunki do trwałego wprowadzenia chrześcijaństwa w księstwie zachodniopomorskim. Do tego m.in. zobowiązał się książę Warcisław I w układzie zawartym w 1121 r. z Bolesławem Krzywoustym. Wspierana przez Krzywoustego misja chrystianizacyjna podjęta w 1122 r. przez mnicha hiszpańskiego Bernarda zakończyła się jednak fiaskiem. Dopiero druga i trzecia misja, przeprowadzone w latach 1124–1125 i 1128 r. przez biskupa Ottona z bawarskiego Bambergu, późniejszego świętego, przyniosły powodzenie zarówno w wymiarze religijnym, jak i politycznym.

Te ważne dla historii Pomorza wydarzenia przybliży oraz skomentuje źródła historyczne, z których czerpiemy wiedzę o ich przebiegu (żywoty biskupa Ottona), dr hab. Stanisław Rosik z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest on autorem wydanej w 2010 r. książki pt. „Conversio gentis Pomeranorum”. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), obszernej rozprawy o chrystianizacji Pomorza Zachodniego w 1 połowie XII w. (więcej na temat powyższej pozycji można przeczytać TUTAJ).

Pod koniec 2013 roku ukazała się drukiem druga publikacja dr. Rosika pt. Bolesław Krzywousty. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia obu wymienionych powyżej pozycji.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 16 kwietnia (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: dr Stanisław Rosik
  • pełny tytuł wykładu: „Conversio gentis Pomeranorum. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego w 1 połowie XII wieku w świetle najnowszych badań”

drzwi

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

(js)