Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

W najbliższą środę (18 września) rusza piąty sezon spotkań w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. Na początek organizatorzy zapraszają na prelekcję dr. Krzysztofa Guzikowskiego dotyczącą przynależności państwowej wczesnośredniowiecznego Szczecina. Początek w Ratuszu Staromiejskim o 17.00.

Książę Mieszko, pierwszy historyczny przedstawiciel dynastii Piastów, który zjednoczył w drugiej połowie X w. plemiona zamieszkujące ziemie położone w dorzeczu Odry i Wisły, u schyłku życia (zm. 992 roku) wystawił dokument opisujący granice ziem podległych jego władzy. Dokument ten, zwany od pierwszych słów Dagome iudex, zachował się tylko w znacznie późniejszych odpisach. Przedstawiony w nim opis granic może sugerować, że Schinesghe, gród od którego przyjęło nazwę całe terytorium opisane na polecenie Mieszka I, to Szczecin. Ta niezwykle interesująca hipoteza przez pewien czas była brana pod uwagę przez polskich historyków. Czy Szczecin rzeczywiście mógł być naczelnym grodem terytorium, którym władał Mieszko I, i jakie granice ono posiadało? Są to pytania, na które odpowiedź można uzyskać m.in. poprzez analizę wspomnianego dokumentu.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 18 września (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: dr Krzysztof Guzikowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • pełny tytuł wykładu: „Czy Szczecin był stołecznym grodem Mieszka I? Dokument Dagome iudex w świetle najnowszych teorii”

środa_2013_09_afisz

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

(js)