Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

Ostatnia przed przerwą wakacyjną „Środa z historią Szczecina” poświęcona zostanie w całości powojennej architekturze Szczecina, a konkretnie systemowi ochrony poszczególnych tego typu obiektów na terenie miasta. Początek w Ratuszu Staromiejskim w najbliższą środę (19 czerwca) o godzinie 17.00.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003 roku objęła ochroną m.in. dobra kultury współczesnej. Do kategorii tej zaliczone zostały „nie będące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detal, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”.

Opracowywane obecnie plany zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminy czy województwa powinny uwzględniać tego typu obiekty oraz sposób ich ochrony. W uchwalonym dla województwa zachodniopomorskiego w październiku 2010 roku planie zagospodarowania przestrzennego po raz pierwszy pojawiła ich lista, licząca 40 pozycji. Umieszczone na niej obiekty z terenu Szczecina, sposoby ich ochrony oraz promocji, głównie przez pryzmat obiektów architektonicznych (m.in. tzw. Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, kościół św. Krzyża), omówione zostaną w ramach czerwcowej „Środy z historią Szczecina”.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 19 czerwca (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: mgr inż. Aleksandra Hamberg-Federowicz (Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie)
  • pełny tytuł wykładu: „Powojenna architektura Szczecina. Współczesne dobra kultury – co i jak chronić?”

AVATAR

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.