Środy z historią Szczecina – „Życie religijne mieszczan szczecińskich w średniowieczu”

W czasie najbliższego spotkania w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” prelegent – dr Rafał Simiński opowie o średniowiecznym Szczecinie w kontekście religijnym. Początek w Ratuszu Staromiejskim w najbliższą środę (15 maja) o godzinie 17.00.

Religijność mieszkańców miast strefy bałtyckiej w średniowieczu stanowi obecnie jeden z najbardziej interesujących obszarów badawczych współczesnej mediewistyki. Życie religijne mieszczan Szczecina lokacyjnego skupiało się w średniowieczu przede wszystkim w świątyniach miejskich (jak i najbliższej okolicy): św. św. Piotra i Pawła (od 1124–1128), św. Jakuba (od lat 80. XII w.) oraz św. Mikołaja (1243). Klimat religijny miasta tworzyli również duchowni funkcjonujących w mieście kapituł kolegiackich Najświętszej Marii Panny (od 1261) oraz św. Ottona (1346). Na terenie miasta funkcjonowały wówczas cztery parafie, których granice ukształtowały się w XIII w. Dodatkowo w mieście istniały klasztory: franciszkanów (od 1240), cysterek (od 1243) oraz kartuzów (od 1360). Swoją rolę w życiu religijnym spełniały również szpitale, w których znajdowały się kaplice obsługiwane przez duchowieństwo świeckie. Szacuje się, że w XV wieku liczba duchownych Szczecina wynosiła 2–4 % wszystkich jego mieszkańców.

Religijność mieszczan szczecińskich w średniowieczu oświetlają nie tylko zachowane do dnia dzisiejszego na terenie miasta zabytki sztuki sakralnej. Historycy badają ją również za pomocą źródeł pisanych, w tym testamentów mieszczańskich. W najnowszej historiografii średniowieczne akty ostatniej woli uznaje się za dokumenty ściśle religijne. Wprawdzie w porównaniu z innymi miastami strefy bałtyckiej ich liczba nie jest imponująca, ale w połączeniu z dość obfitymi przekazami innego rodzaju (m.in. z księgi miejskiej z 1 poł. XIV w.), umożliwiają w miarę wszechstronną charakterystykę fundacji kościelnych w mieście (kaplice i ołtarze). Ważnym przejawem średniowiecznej religijności były również pielgrzymki do największych sanktuariów ówczesnego chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Santiago de Compostella) oraz ośrodków położonych w Niemczech (Akwizgran, Kolonia, Wilsnack) i na Pomorzu Zachodnim (m. in. Góra Chełmska koło Koszalina). Dotychczasowe badania pokazują, że na szlakach wiodących do każdego z wymienionych centrów religijnych nie brakowało w średniowieczu również mieszkańców grodu nad Odrą.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 15 maja (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: dr Rafał Simiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US)
  • pełny tytuł wykładu: „Życie religijne mieszczan szczecińskich w średniowieczu”

środa_2013_05_afisz

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja, Historia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.