Nowe otwarcie – oficjalna współpraca sedina.pl z IHiSM US

W dniu dzisiejszym portal sedina.pl rozpoczyna oficjalną współpracę z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Umożliwi to m.in. publikację artykułów autorstwa pracowników IHiSM, a także najlepszych prac studentów – powstałych na corocznych magisteriach.

W czasie naszej dotychczasowej działalności, w zależności od okresu, w mniejszym lub większym stopniu portal sedina.pl współpracował z różnymi osobami z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki temu na łamach portalu pojawił się chociażby tekst doktora Eryka Krasuckiego „Następcy Tronów – żydowski big-beat ze Szczecina”. Pracownicy IHiSM US gościli także w Polskim Radiu Szczecin podczas audycji „Szczecin we wtorek”, czego przykładem jest obecność doktora Radosława Skryckiego, który w lutym 2012 roku opowiadał o mapie Lubinusa.

Dotychczasowe kontakty miały jednak charakter doraźny. W dniu dzisiejszym, po uprzednio odbytych rozmowach i osiągniętym porozumieniu, Portal Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczynają oficjalną współpracę.

Stało się to możliwe dzięki przychylności dla naszego pomysłu zarówno władz, jak i pracowników naukowych IHiSM US. – Portal sedina.pl przez lata wszedł na trwałe do przestrzeni publicznej Szczecina i Pomorza Zachodniego. Jego dorobek musi budzić uznanie zarówno pasjonatów historii, jak i zawodowych historyków. Wsparcie udzielone przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych jest oczywistą formą naszego poparcia dla twórców portalu i naszego utożsamiania się z misją szerokiego popularyzowania wiedzy o przeszłości naszego miasta i jego dziedzictwa – mówi prof. Adam Makowski, Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Po pierwsze – artykuły naukowe

Porozumienie, początkowo, będzie opierało się na trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich umożliwi publikowanie na portalu sedina.pl artykułów pracowników naukowych IHiSM US. W pierwszej kolejności zamieścimy te materiały, co do których jasna jest kwestia praw autorskich, a które ukazywały się w przeszłości w branżowych pismach naukowych i innych periodykach o wąskim zasięgu i ograniczonej dostępności.

Otrzymaliśmy już pierwsze materiały, w tym m.in. artykuły prof. Radosława Gazińskiego, który w kilku słowach wypowiedział się na temat popularyzacji wiedzy o historii, także Szczecina. – Dzisiejsze czasy wymagają zmiany myślenia o sposobach publikacji badań naukowych. W dobie wszechogarniającego Internetu coraz więcej osób korzysta w wymianie naukowej wyłącznie z publikacji cyfrowych. Dotyczy to zwłaszcza nauk przyrodniczych, medycznych i matematyczno–fizycznych. Gorzej jest z humanistami, którzy nadal preferują świat papieru. Nie oznacza to wcale, że coraz większe grono humanistów w tym i pracownicy naszego Instytutu nie docenia nowego sposobu publikacji wyników swoich badań. Oczywiście dotyczy to głównie wersji elektronicznych czasopism naukowych oraz materiałów publikowanych w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych. Czas jednak wykorzystać nowe media do popularyzacji historii, także lokalnej. I tu portal sedina.pl staje się ważnym sprzymierzeńcem w dziele upowszechniania wiedzy o przeszłości naszego miasta. Nowo nawiązana współpraca pozwoli na prezentowanie wyników badań pracowników IHiSM szerokiemu gronu miłośników Szczecina. Warto dodać, że z czasem będzie to istotny sposób komunikowania się z naszymi czytelnikami – mówi naukowiec, piastujący także funkcję Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

O pomyśle w podobnym tonie wyraża się również Dyrektor Adam Makowski – Zadaniem historyka jest badanie przeszłości i upowszechnianie wiedzy o niej. W tym drugim obszarze portal sedina.pl pełni ważną rolę. Warto, by efekty naszych badań były upowszechniane z użyciem najnowszych technologii. Dzięki współpracy z kolegami z sedina.pl staną się one własnością szerszego gremium mieszkańców regionu – konkluduje.

Po drugie – prace studentów

Druga część współpracy wiąże się ze środowiskiem studenckim. Z pomocą pracowników naukowych zamierzamy na bieżąco docierać do wartościowych prac magisterskich i licencjackich na temat historii Szczecina, które każdego roku bronione są w IHiSM US. Los dla tych materiałów nie jest jak dotąd zbyt łaskawy. Najczęściej szybko trafiają bowiem do archiwum US i ślad po nich ginie. Dzięki pomocy promotorów możliwe będzie odpowiednie wyselekcjonowanie najlepszych prac, a następnie, po stosownej redakcji, opublikowanie ich za zgodą autorów na portalu sedina.pl. – Inicjatywa publikowania prac licencjackich i magisterskich – lub ich fragmentów – jest niezwykle cenna. Z jednej strony pozwoli to na wprowadzenie w obieg naukowy tekstów, które do tej pory skazane były na niebyt, z drugiej da młodym naukowcom zmierzenie się z trudną materią oceny swojej pracy nie tylko przez promotora i recenzenta, ale bardzo wymagające grono regionalistów – mówi dr Radosław Skrycki, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor Adam Makowski zwraca także uwagę, iż ta forma współpracy może wpłynąć mobilizująco na samych seminarzystów. – Studenci IHiSM często w bardzo ciekawy i wartościowy sposób opisują epizody z przeszłości Szczecina i Pomorza. Udostępnienie tej wiedzy na portalu, który ma uznaną renomę, pozwoli na rozpropagowanie tych treści i uzupełnianie o nie naszej wiedzy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że studenci świadomi możliwości powszechniejszego spożytkowania ich badań będą mieli większą motywację do żmudnych często wysiłków – zapewnia Dyrektor IHiSM US.

Aktualnie jesteśmy już w posiadaniu kilku tego typu materiałów, które w pierwszej kolejności zamierzamy „ocalić od zapomnienia”. Jednocześnie zwracamy się z apelem do osób, które broniły się we wcześniejszych latach, a tematyka ich prac związana jest z historią Szczecina. Zachęcamy do współpracy i zgłaszania się do redakcji portalu bądź informowania nas o osobach, które takim materiałem dysponują. Wszystkie wartościowe prace doczekają się opublikowania na sedina.pl.

Po trzecie – współpraca i promocja

Wreszcie – trzecia część współpracy dotyczy większej niż dotąd możliwości promowania naszej działalności w progach Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, m.in. na forum organizowanych przez IHiSM US wydarzeń (konferencje, debaty czy seminaria etc.).

Obustronna współpraca z pewnością pozwoli z jeszcze lepszym efektem promować naszą „małą ojczyznę” – Pracownicy IHiSM bardzo często w swoich zainteresowaniach naukowych zajmują się tematyką regionalną. To wbrew pozorom bardzo trudna dziedzina wiedzy historycznej, bo poddana ocenie i krytyce środowisk „lokalnych” amatorów historii. Nie ma możliwości by oba te środowiska – historyków „profesjonalnych” i „amatorów” – działały obok siebie bez szkody dla wiedzy historycznej. Powinny się uzupełniać i korzystać ze wspólnych doświadczeń – zauważa dr Radosław Skrycki.

Na portalu, w związku z powyższymi ustaleniami, zostały dodane dwie nowe kategorie – „IHiSM US – artykuły pracowników naukowych” oraz „IHiSM US – prace licencjackie i magisterskie”, które pozwolą w przyszłości szybciej dotrzeć do materiałów, pozyskanych dzięki nawiązanej współpracy.

Od dzisiaj na naszym portalu widnieć będzie także logo IHiSM US, natomiast na stronie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US logo sedina.pl.

Jan Skolimowski [Stau]

Ten wpis został opublikowany w kategorii IHiSM US – artykuły pracowników naukowych, IHiSM US – prace licencjackie i magisterskie, Portal. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.