Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

W czasie najbliższego spotkania w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” dr Radosław Ptaszyński opowie o głośnych sprawach, powiązanych ze szpiegostwem, jakie miały miejsce w powojennym Szczecinie. Początek w najbliższą środę (20 marca) o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Okres między 1945 a 1956 rokiem to w krajach tzw. demokracji ludowej czas „szpiegomanii”. Zjawisko to nie ominęło również Polski. Rzeczywista skala szpiegostwa na rzecz państw Zachodu jest obecnie z różnych względów trudna do oszacowania. Nie ulega wątpliwości, że w ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej kraju, którą określały między innymi narastające uzależnienie od ZSRR i narzucony system polityczny oraz silny sprzeciw społeczny wobec nowej rzeczywistości, skłonność do podejmowania współpracy z wywiadami państw Zachodu była dość duża. Z drugiej strony rządzący reżim całą sferę kontaktów swoich obywateli z państwami kapitalistycznymi traktował w sposób specjalny. Stąd oskarżenie o szpiegostwo było wówczas bardzo łatwe.

Dr Radosław Ptaszyński w oparciu o analizę różnorodnych materiałów archiwalnych przedstawi głośne procesy osób oskarżonych o szpiegostwo, które w okresie 1945–1953 toczyły się przed okrytymi zła sławą sądami wojskowymi Pomorza Zachodniego.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 20 marca (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: dr Radosław Ptaszyński  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • pełny tytuł wykładu: „Czas szpiegów w Szczecinie 1945–1953”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.