Opublikowane przez w Biblioteka, Historia, Wydarzenia.

Szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej wydał album ze zdjęciami, które ilustrują stan wojenny w Szczecinie. Publikacja w czwartek (7 marca) będzie prezentowana w Książnicy Pomorskiej. Początek o godzinie 17.00.

Na całość książki składają się: słowo wstępne, wprowadzenie oraz 328 fotografii, podzielonych na 5 oddzielnych części. Publikację otwierają zdjęcia z wydarzeń, które miały miejsce ponad rok przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce (strajki z sierpnia 1980), natomiast kończą fotografie z manifestacji, jaka odbyła się w maju 1983 roku, zatem dwa miesiące przed ostatecznym zniesieniem stanu wojennego.

Publikacja w dużym formacie (240×300 mm) i twardej oprawie zawiera 328 stron. Kosztuje ok. 150 złotych.

7 marca (czwartek) w Książnicy Pomorskiej odbędzie się promocja wspomnianej książki, której towarzyszyć będzie dyskusja z udziałem autorów Artura Kubaja i Pawła Miedzińskiego, a także świadków tych dramatycznych wydarzeń: Leszka Duklanowskiego, Antoniego Kadziaka, Józefa Kalemby i Andrzeja Milczanowskiego.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

 • tytuł promowanej książki: „Stan wojenny w Szczecinie”
 • autorzy: Artur Kubaj, Paweł Miedziński
 • termin: 7 marca (czwartek), godzina 17:00
 • miejsce: Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 (Sala im. Zbigniewa Herberta)

Z recenzji dr. hab. Zdzisława Zblewskiego:

„Album „Stan wojenny w Szczecinie” prezentuje unikalną kolekcję 328 fotografii, dokumentujących najważniejsze wydarzenia polityczne w Szczecinie, począwszy od strajków sierpniowych w roku 1980, aż po manifestację uliczną zwolenników zdelegalizowanej „Solidarności” w maju 1983 roku. Zbiór ten został poprzedzony przystępnie napisanym wprowadzeniem i dzieli się na pięć zasadniczych części, opowiadających kolejno o szesnastu miesiącach jawnej działalności niezależnego związku zawodowego, wprowadzeniu stanu wojennego i złamaniu protestów społecznych w grudniu 1981 roku, represjach wymierzonych w działaczy „Solidarności”, realiach życia codziennego w okresie „wojny polsko-jaruzelskiej”, a także o szczecińskich manifestacjach ulicznych z lat 1982-1983”.

prof. dr hab. Antoni Dudek:

„Prezentowany album jest rezultatem kilkuletniej żmudnej pracy jego autorów. Dr Artur Kubaj od lat zajmuje się badaniami nad szczecińską „Solidarnością”, które podsumował w znakomitej monografii „Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność” (Warszawa 2011). Z kolei Paweł Miedziński od dawna gromadził materiał zdjęciowy dotyczący historii Szczecina lat osiemdziesiątych minionego wieku. Większość zdjęć w albumie pochodzi z archiwów szczecińskich fotografów, w tym amatorów, i publikowana jest po raz pierwszy. W połączeniu z kompetentnym komentarzem historycznym oraz piękną szatą graficzną, czynią one album „Stan wojenny w Szczecinie” jednym z najciekawszych wydawnictw na ten temat”.

Spis treści publikacji:

 • Antoni Dudek, Słowo wstępne
 • Artur Kubaj, Stan wojenny w Szczecinie
 • Paweł Miedziński,
 1. Od Sierpnia do Grudnia
 2. Noc generała
 3. Represje
 4. Życie codzienne
 5. „Zima wasza, wiosna nasza”
 • Spis autorów i źródeł fotografii
 • Wykaz skrótów
 •  Wybrana literatura