Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

Gościem najbliższego spotkania (16 stycznia, środa) w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” będzie prof. Włodzimierz Stępiński. Pracownik US przedstawi życie codzienne robotnic III Rzeszy na podstawie wspomnień Polek, które doświadczyły tego dramatu, a po wojnie zamieszkały w Szczecinie. Początek o 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Od 2011 r. prowadzona jest przez Zakład Badań Niemcoznawczych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego akcja ratowania pamięci o polskich robotnikach przymusowych zatrudnionych w okresie II wojny światowej w przemyśle, rolnictwie, usługach i domach niemieckich na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego (Niemcy), którzy po wojnie osiedlili się na terenie województwa. Celem akcji jest ratowanie przed zapomnieniem na dzisiejszym Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim pamięci o pracy i martyrologii Polaków, wysłanych ze swoich ojczystych stron do pracy dla Niemiec hitlerowskich i zachowanie tej pamięci dla następnych pokoleń.

Obok Związku Radzieckiego Polska w okresie 1939–1945 była największym rezerwuarem niewolniczej siły roboczej dla gospodarki i gospodarstw rodzinnych Niemiec hitlerowskich. Wśród ponad 10-milionowej międzynarodowej armii robotników przymusowych ok. 3 miliony stanowili Polacy. Przeważali wśród nich ludzie młodzi, którym niemiecki okupant na nieznaną w kręgu cywilizacji zachodniej skalę skradł młodość i nadzieję. Mimo to w świadomości społeczeństwa polskiego praca przymusowa pozostaje na najniższych poziomach hierarchii narodowej martyrologii i narodowej wrażliwości na tragedie okupacji hitlerowskiej.

Prof. Włodzimierz Stępiński, jeden z inicjatorów akcji, podzieli się refleksjami na temat obrazu dnia codziennego na robotach przymusowych na Pomorzu Zachodnim rysowanego we wspomnieniach byłych robotnic przymusowych zamieszkałych obecnie w Szczecinie. Ta perspektywa, kobieca, jest bardzo ważna, ponieważ podczas pobytu na robotach przymusowych dziewczęta i kobiety pod wieloma względami narażone były na sytuacje i okoliczności nacechowane rasistowską pogardą dla Słowian silniej niż w przypadku mężczyzn.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 16 stycznia (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US)
  • pełny tytuł wykładu: „Polka jako robotnica przymusowa w III Rzeszy. Perspektywa kobieca”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.