„Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako

W najbliższy piątek (11 stycznia) odbędzie się spotkanie autorskie promujące nową książkę wydaną przez szczeciński oddział IPN-u „Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako. Początek wydarzenia o godzinie 16.00 w Książnicy Pomorskiej (Sala im. Zbigniewa Herberta).

Marek Adamkiewicz to jedna z najbardziej znanych postaci zarówno szczecińskiej, jak i ogólnopolskiej opozycji demokratycznej okresu PRL. Przez pryzmat jego biografii można poznać historię najważniejszych młodzieżowych środowisk opozycyjnych w Polsce począwszy od lat siedemdziesiątych, po końcówkę lat osiemdziesiątych. Rola, którą w tej historii odegrał, była przy tym w wielu przypadkach niebagatelna, w jednym zaś wręcz kluczowa, dla rozwoju wydarzeń w całym kraju.

Współzałożyciel wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, lider szczecińskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Akademickiego Ruchu Oporu, kolporter niezależnych wydawnictw, wreszcie człowiek, którego protest przeciwko treści peerelowskiej przysięgi wojskowej stał się iskrą, która doprowadziła do powstania ogólnopolskiego Ruchu „Wolność i Pokój”, następnie jego aktywny uczestnik. Swoją aktywność opozycyjną przypłacał licznymi represjami. Relegacja ze studiów, uniemożliwienie obrony pracy magisterskiej napisanej po podjęciu kolejnych, internowanie, osadzenie w zwykłym, kryminalnym więzieniu, utrudnianie podjęcia normalnej pracy, nagminne nękanie zatrzymaniami na 48 godzin, rewizjami czy wyrokami kolegiów do spraw wykroczeń – to wszystko nie złamało jednak woli oporu młodego opozycjonisty, który o swojej działalności rozmawia w prezentowanej książce z Michałem Siedziako.

Więcej informacji na temat biografii Marka Adamkiewicza w Encyklopedii Solidarności.

„Historycy zajmujący się dziejami najnowszymi mają tę dogodność, że mogą korzystać z relacji świadków i uczestników wydarzeń, które opisują. Relacje te wymagają oczywiście podejścia krytycznego, powinny być też konfrontowane ze wspomnieniami innych osób, a także z materiałami aktowymi. Jednakże można śmiało stwierdzić, że wizja historii najnowszej, skonstruowana bez wykorzystania świadectw uczestników i świadków, jest ułomna i niepełna. Gromadzenie relacji ustnych nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dobrej znajomości faktografii historycznej, umiejętności warsztatowych (także tych o charakterze dziennikarskim), a nawet pewnej znajomości psychologii. Szczególnie trudne jest przeprowadzenie rozległego wywiadu rzeki, a właśnie takiego zadania podjął się w swojej książce Michał Siedziako. Wyszedł z tej próby niewątpliwie zwycięsko.

Marek Adamkiewicz to postać na poły legendarna. Wieloletni zasłużony opozycjonista, powszechnie znany stał się, gdy jako pierwszy z serii objectorów odmówił złożenia przysięgi wojskowej. Akcja w jego obronie zmobilizowała szerokie kręgi ludzi „Solidarności” oraz NZS i doprowadziła do powstania znaczącego i aktywnego ruchu pacyfistycznego „Wolność Pokój”. Wywiad rzeka z Markiem Adamkiewiczem siłą rzeczy jest więc cennym źródłem historycznym” – fragment recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Polaka.

„Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako – „wywiad rzeka”, 247 stron oraz aneks zdjęciowy

Spis treści:

 • Michał Siedziako, Kilka słów o moim rozmówcy i jego czasach
 • Rozdział I. Rodzina, dzieciństwo, wychowanie
 • Rozdział II. Uczeń liceum ogólnokształcącego
 • Rozdział III. Wyjazd do Wrocławia i początki działalności opozycyjnej
 • Rozdział IV. Rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności
 • Rozdział V. Zanim nastał Sierpień… Lata 1978–1980 w Szczecinie
 • Rozdział VI. Sierpień ’80 i początki nowej, studenckiej organizacji
 • Rozdział VII. Od rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów do przerwy wakacyjnej
 • Rozdział VIII. Po wakacjach: jesienny strajk studentów WSP
 • Rozdział IX. 13 grudnia i podsumowanie szesnastu miesięcy „Solidarności”
 • Rozdział X. Pierwsze miesiące stanu wojennego
 • Rozdział XI. Internowanie
 • Rozdział XII. Między „internatem” a jednostką wojskową
 • Rozdział XIII. Od poborowego do skazanego
 • Rozdział XIV. Odsiadka
 • Rozdział XV. Wolność… i Pokój
 • Rozdział XVI. Wobec nowej rzeczywistości…
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osobowy
 • Indeks geograficzny
 • Aneks zdjęciowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblioteka, Historia, Szczecinianie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.