Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

Ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie z cyklu „Środy z historią Szczecina” poświęcone zostanie w całości XVIII-wiecznej gospodarce morskiej Szczecina, o której opowie prof. R. Gaziński. Początek spotkania w najbliższą środę (19 grudnia) o godzinie 17.00, tradycyjnie, w Ratuszu Staromiejskim na Podzamczu.

Port, handel morski i żegluga zawsze odgrywały dużą rolę w gospodarce Szczecina. Nie inaczej było w XVIII stuleciu, kiedy miasto znalazło się w granicach Prus. W ciągu tego stulecia Szczecin stał się głównym portem Prus. Zadecydowała o tym bliskość metropolii berlińskiej, którą połączono ze Szczecinem kanałami, oraz opanowanie przez Prusy po 1740 r. całego dorzecza Odry. Szły z tym w parze inwestycje mające na celu poprawienie infrastruktury technicznej portu szczecińskiego oraz prowadzących do niego dróg wodnych (m.in. realizowane od poł. XVIII w. pogłębianie Świny).

Strumień towarów przywożonych i wywożonych przez port w Szczecinie regulowała polityka fiskalna i merkantylna państwa pruskiego, co był najbardziej odczuwalne za panowania Fryderyka Wilhelma I (1713–1740) i Fryderyka II (1740–1786). Wyrazem tego było m.in. wybudowanie w początkach panowania pruskiego przy moście Długim, a więc w centrum ówczesnego portu, tzw. pakowni (Packhof lub Packhaus), miejsca poboru wszelkiego rodzaju ceł i opłat.

Polityka merkantylna Prus odcisnęła również mocne piętno na organizacji szczecińskiego handlu. Wskutek nacisków administracji centralnej i prowincjonalnej w mieście powstało kilka wyspecjalizowanych kompanii handlowych. Najczęściej nie były to udane przedsięwzięcia; większość z nich po utracie wsparcia państwa upadła.

Dzięki wsparciu państwowemu rozwinęła się w XVIII w. flota miejska. Jest to szczególnie widoczne w okresie wojen o niepodległość kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Flota pruska była uznawana wówczas przez walczące mocarstwa za neutralną, dzięki czemu zdobywała ona frachty od wszystkich walczących stron. Po zawarciu pokoju liczba szczecińskich statków wyraźnie spadła, aby na przełomie XVIII i XIX wieku ponownie wzrosnąć. Przez cały wiek XVIII władze centralne sprzyjały również rozwojowi szczecińskiego przemysłu stoczniowego.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 19 grudnia (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: prof. dr hab. Radosław Gaziński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US)
  • pełny tytuł wykładu: „Gospodarka morska Szczecina w XVIII wieku”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.