Opublikowane przez w Biblioteka, Historia, Wydarzenia.

W najbliższy wtorek (4 grudnia) w Książnicy Pomorskiej odbędzie się promocja najnowszej publikacji, która ukazała się w ramach serii „Zeszyty Szczecińskie”. Praca Jerzego Grzelaka pt. „Malowany, kamienny, ceramiczny… Herb Szczecina w architekturze miasta” zostanie zaprezentowana o godzinie 17.00.

Herb to ustalony według reguł heraldycznych znak osoby,rodu, korporacji, miasta lub państwa. Proces kształtowania się herbu Szczecina, który rozpoczął się w chwili nadania mu praw miejskich w latach 40. XIII wieku, zakończył się w połowie XIV stulecia. Przyjmuje się, że głowa gryfa w herbie szczecińskim, podobnie jak w przypadku większości miast Pomorza Zachodniego, jest elementem przejętym z heraldyki władających księstwem książąt z dynastii Gryfitów. Godło Szczecina – ukoronowana głowa gryfa – które rozwinęło się w drodze ewolucyjnej, uzyskało poprzez dokument króla szwedzkiego Karola XI w roku 1660 sankcję prawną. Z okresu pruskiego nie są znane żadne próby modyfikacji herbu miasta. Władze polskiego Szczecina początkowo posługiwały się herbem w formie graficznej identycznej lub nawiązującej do herbu z okresu niemieckiego. Forma graficzna herbu Szczecina stosowana obecnie pojawiła się w początkach lat 70. XX wieku.

Herb miasta jako najczytelniejszy znak jego odrębności i tożsamości od stuleci jest obecny w miejskiej przestrzeni publicznej. Spotykamy go w niej w wielu miejscach: na budynkach, na wytworach rzemiosła artystycznego, na pojazdach komunikacji miejskiej, na oficjalnych dokumentach władz miasta.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

 • miejsce: Książnica Pomorska, Sala Kolumnowa (ul. Podgórna 15/16)
 • termin: 4 grudnia 2012 roku (wtorek)
 • autor: Jerzy Grzelak (pracownik naukowy Muzeum Historii Szczecina, Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie)
 • tytuł promowanej publikacji: „Malowany, kamienny, ceramiczny… Herb Szczecina w architekturze miasta”
 • nazwa serii: „Zeszyty Szczecińskie”
 • redaktor serii: Grzegorz Czarnecki

Zeszyty Szczecińskie” to seria popularnonaukowa poświęcona Szczecinowi, wydawana od 2001 roku do dziś. Jest to zarazem pierwszy „skrypt”, który ukazał się na rynku wydawniczym i został w całości poświęcony historii naszego miasta. Inicjatorem oraz redaktorem naczelnym serii jest Grzegorz Czarnecki. Sam twórca tak wspomina początki: Wyłaniające się stopniowo wielokulturowe i wielonarodościowe wątki historii miasta zainspirowały mnie do znalezienia formuły skuteczniejszego niż dotychczas przekazywania wiedzy o Szczecinie. Szukałem formuły wykraczającej poza podpisy pod starymi widokówkami, a która jednocześnie nie przytłaczałaby powagą i statystyką, czyli więcej niż artykuł w gazecie, ale mniej niż monografia książkowa.

Głównym celem zeszytów jest popularyzacja wiedzy o Szczecinie poprzez wybrane, ciekawe zagadnienia. Intencją autorów i wydawcy jest zachęcenie czytelników do refleksji i pozytywnego myślenia o mieście, czerpiąc z jego bogatej historii, ponad wszelkimi podziałami i granicami.

Zgodnie z założeniem, zeszyty mają być publikacją tzw. pierwszego kontaktu, zachowując jednak, pomimo lekkości formy, walory publikacji popularnonaukowych. Czuwają nad tym ich autorzy (wielu z nich jest zawodowo związanych między innymi z Muzeum Miasta, Książnicą Pomorską, Uniwersytetem Szczecińskim czy PTTK).

Do tej pory w ramach serii ukazało się dziewiętnaście publikacji:

 • ZESZYT 1 – A. Feliński, A. Kraśnicki jr „Auta, rowery, lokomotywy… Z czego słynął szczeciński przemysł maszynowy do roku 1945”
 • ZESZYT 2 – R. Kotla „Bastiony, forty, bunkry… Historia umocnień obronnych Szczecina”
 • ZESZYT 3 – J. Kosman, G. Czarnecki „Bollwerk, Gotzlow, Quistorpturm… Relacja Hermanna Stolpa z pobytu w Szczecinie w roku 1913”
 • ZESZYT 4 – K. Łyczywek, R. Łyczywek, P. Zaremba „Ruiny, Niemcy, żołnierze radzieccy… Polska flaga nad Szczecinem po II wojnie światowej”
 • ZESZYT 5 – W. Łopuch „Westendsee, Weinberg, Buchheide… Parki i zielone kawiarenki dawnego Szczecina”
 • ZESZYT 6 – R. Kotla „Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi… Historia szczecińskic mostów”
 • ZESZYT 7 – M. Kwiatkowski „Stoewer, Alba, Junak… Historia szczecińskich motocykli 1904–1965”
 • ZESZYT 8 – J. Kosman „„Quo vadis”, „Żyd Süss”, „Świniarka i pastuch”… W szczecińskim starym kinie 1910–1952”
 • ZESZYT 9 – W. Łopuch „Architekt, urbanista, urzędnik… Wilhelm Meyer-Schwartau twórca wielkomiejskiego Szczecina”
 • ZESZYT 10 – K. Żurawski „Bohrisch, Elysium, Bergschloss… Historia szczecińskich browarów do roku 1945”
 • ZESZYT 11 – M. Łopuch „Szczecin, Jasienica, Trzebież… Historia szczecińskiej kolei podmiejskiej”
 • ZESZYT 12 – Z. Mąka „Pieszo, konno, parowcami… Historia szczecińskiej poczty”
 • ZESZYT 13 – K. Żurawski „„Grot”, „Obraz”, „Z podziemia”… Szczecińskie wydawnictwa drugiego obiegu”
 • ZESZYT 14 – W. Łopuch „Miasto, dworzec, rzeka… Historia dworca w Szczecinie – stacji na trasie Kolei Berlińsko-Szczecińskiej”
 • ZESZYT 15 – P. Arlet „Lasalle, Blücher, Grandeau… Szczecin w okresie wojen napoleońskich”
 • ZESZYT 16 – K. Żurawski „Veni Creator Spiritus! Jan Paweł II w Szczecinie A.D. 1987”
 • ZESZYT 17 – K. Żurawski „Robotnicy, władza ludowa, czołgi… Wydarzenia Grudnia ‘70 w Szczecinie”
 • ZESZYT 18 – G. Ciechanowski, J. Ciechanowski, E. Potter „RAF, USA AF, WWS… Bombardowania Szczecina w okresie II wojny światowej”
 • ZESZYT 19 – J. Grzelak „Malowany, kamienny, ceramiczny… Herb Szczecina w architekturze miasta”