Opublikowane przez w Edukacja, Historia.

Historia drukarstwa w naszym mieście będzie tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. Początek wydarzenia w najbliższą środę (17 października) w Ratuszu Staromiejskim o godzinie 17.00.

Metoda druku za pomocą ruchomych czcionek i prasy drukarskiej, opracowana ok. 1450 r. przez złotnika z Moguncji Jana Gutenberga (ok. 1399–1468), była wynalazkiem o epokowym znaczeniu dla kultury europejskiej. Dzięki niemu w całej Europie powstały setki drukarń.

Dzieje drukarstwa w Szczecinie i na Pomorzu w ogóle zaczynają się wraz z przybyciem do miasta w latach 20. XVI w. pochodzącego z Wittenbergi Franza Schlossera. Jego drukarnia działała z przerwami do 1539 r. W bibliotekach europejskich zachowało się kilkanaście druków w niej odbitych. Na stały warsztat drukarski miasto musiało poczekać jeszcze 30 lat. Dopiero w 1569 r. Johann Eichorn otworzył w Szczecinie filię drukarni prowadzonej od 1549 r. we Frankfurcie nad Odrą, wówczas jednym z najważniejszych ośrodków produkcji książek w Niemczech. Rozwój szczecińskiej drukarni Eichorna zabezpieczał przywilej księcia Barnima XI, gwarantujący mu na kilka lat monopol na drukowanie książek i zwolnienie z obciążeń na rzecz miasta. Założony przez Eichorna zakład przetrwał do XVIII w., przechodząc w ręce kolejnych członków rodziny. Drugą stałą oficynę założył w mieście w 1577 r. duchowny i astronom Georg Rhete. M.in. dzięki działalności Rhetów drukarstwo szczecińskie z początkiem lat 50. XVII w. przeżywało okres swego największego rozkwitu. Podobną prosperitę przeżywało ono dopiero w drugiej połowie XVIII w.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 17 października (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: Alicja Łojko (Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie)
  • pełny tytuł wykładu: „Szczecin ośrodkiem drukarstwa w XVI i XVII wieku”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.