Środy z historią Szczecina – „Konsulaty państw obcych w Szczecinie w latach 1946-1993”

W najbliższą środę (19 września), po wakacyjnej przerwie, rozpocznie się czwarty już sezon cyklu „Środy z historią Szczecina”, organizowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Prelegent – dr Ryszard Techman opowie o konsulatach w powojennym Szczecinie. Początek o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Tradycja ustanawiania przez państwa swych przedstawicielstw na terenie państw obcych w miejscowościach, w których ześrodkowywały się ich interesy polityczne, gospodarcze, żeglugowe czy emigracyjne, jest bardzo stara. Ze zrozumiałych względów przedstawicielstwa te sytuowane były m.in. w dużych miastach portowych. Od początków XIX w. organizowano je w formie konsulatów. Szczecin – miasto portowe u ujścia spławnej i dużej rzeki, łączącej północ i południe Europy, budził zawsze żywe zainteresowanie różnych państw. W okresie przedwojennym funkcjonowało tu ponad 20 konsulatów.

Po drugiej wojnie światowej zainteresowanie tworzeniem konsulatów w Szczecinie nie było już tak duże jak wcześniej. Na ich powoływanie nalegała jednak dyplomacja polska. W jej przekonaniu miały one świadczyć o akceptacji przez państwa obce granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Obecność konsulatów podnosiła ponadto rangę miasta, na czym jego włodarzom, przynajmniej w pierwszym okresie powojennym, zależało. O politycznym znaczeniu konsulatów w wizji polskiego MSZ niech świadczy fakt, że przeniesienie w 1960 r. konsulatu radzieckiego ze Szczecina do Poznania wywołało poważne obawy, iż Zachód zrozumie to jako wycofanie ZSRR poparcia dla istniejącej granicy polsko-niemieckiej.

Dr Ryszard Techman omówi powstanie i działalność w okresie powojennym konsulatów następujących państw: Wielkiej Brytanii (1946–1951), Francji (1946–1951), Szwecji (1948–1993), ZSRR (1948–1960, 1971–1991), Finlandii (1949–1964), Czechosłowacji (1949–1992), Kuby (1969–1990) i NRD (1974–1990). Wykład jest zapowiedzią przygotowywanej monografii na ten temat.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 19 września (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: dr Ryszard Techman, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
  • pełny tytuł wykładu: „Konsulaty państw obcych w Szczecinie w latach 1946–1993”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja, Historia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.