Historyczne Kalendarium Szczecina – Architektura cz. II

Dziś prezentujemy drugą część zbioru dat, która zasili kalendarium Internetowej Encyklopedii Szczecina do końca 2012 roku. Kolejnych 250 nowych haseł związanych z historią architektury Szczecina opracował Johann-Sebastian-Bachinstitut • Stettin.

Źródła:

  • VBdSS – Verwaltungsbericht der Stadt Stettin
  • ANB – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta Nadzoru Budowlanego
Nr Data Zdarzenie Źródło
251 1902 Budowa fontanny Felderhoffbrunnen przy Bramie Portowej
252 1932 Rozbiórka fontanny Felderhoffbrunnen przy Bramie Portowej
253 03.06.1912 Początek budowy Pawilonu Komunikacji Miejskiej (Verkehrsvereinpavilon) za Bramą Portową VbdSS 1912
254 01.10. 1912 Otwarci Pawilonu Pawilonu Komunikacji Miejskiej (Verkehrsvereinpavilon) za Bramą Portową
255 30.09.1941 Zniszczenie w wyniku nalotu Pawilonu Komunikacji Miejskiej (Verkehrsvereinpavilon) za Bramą Portową
256 20.10.1941 Początek prac rozbiórkowych Pawilonu Komunikacji Miejskiej (Verkehrsvereinpavilon) za Bramą Portową
257 27.12.1941 Koniec prac rozbiórkowych Pawilonu Komunikacji Miejskiej (Verkehrsvereinpavilon) za Bramą Portową
258 1884 Rozbiórka Kazamatów wzdłuż zachodniej pierzei al. Niepodległości
259 1903 Początek budowy Dyrekcji Poczt (Oberpostdirektion) przy alei Niepodległosci (Paradeplatz 41-42)
260 1905 Ukończenie budowy Dyrekcji Poczt (Oberpostdirektion) przy alei Niepodległosci (Paradeplatz 41-42)
261 16.10.1891 Projekt budowy Pommersche Generallandschafts-Direktion przy alei Niepodległości (Paradeplatz 40)
262 14.05.1892 Ukończenie budowy Pommersche Generallandschafts-Direktion przy alei Niepodległości (Paradeplatz 40)
263 1911 Początek budowy fabryki odzieży męskiej Feldberga (po wojnie ZPO ODRA) przy alei Niepodległości (Paradeplatz 38)
264 1913 Ukończenie budowy fabryki odzieży męskiej Feldberga (po wojnie ZPO ODRA) przy alei Niepodległości (Paradeplatz 38)
265 29.09.1929 Otwarcie Haus Ponath przy Bismarckstraße 29 (późniejsza Kaskada)
266 01.11.1894 Odsłonięcie pomnika Cesarza Wilhelma na Placu Żołnierza
267 1931 Początek budowy nowych torów tramwajowych po północnej stronie Placu Żołnierza (Königsplatz)
268 1932 Koniec budowy nowych torów tramwajowych po północnej stronie Placu Żołnierza (Königsplatz)
269 1727 Początek budowy koszar Militärkaserne przy Königsplatz 1-1a (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
270 1729 Koniec budowy koszar Militärkaserne przy Königsplatz 1-1a (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
271 1789 Przebudowa koszar Militärkaserne przy Königsplatz 1-1a (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
272 1902 Początek rozbiórki koszar Militärkaserne przy Königsplatz 1-1a (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
273 1903 Koniec rozbiórki koszar Militärkaserne przy Königsplatz 1-1a (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
274 1904 Początek budowy gmachu Grauesschloß przy Königsplatz 1 (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości) ANB 4342
275 1905 Koniec budowy gmachu Grauesschloß przy Königsplatz 1 (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości) ANB 4342
276 1921 Początek działalności Café Monopol w budynku Grauesschloß przy Königsplatz 1 (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
277 06.01.1944 Zniszczenie podczas nalotu bombowego budynku Grauesschloß przy Königsplatz 1 (Plac Żołnierza, róg alei Niepodległości)
278 09.02.1904 Projekt budynku na rogu pl. Żołnierza (Königsplatz) i ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße), adres Königsplatz 1a ANB 4340
279 06.01.1944 Zniszczenie podczas nalotu bombowego budynku na rogu pl. Żołnierza (Königsplatz) i ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße), adres Königsplatz 1a ANB 4340
280 03.07.1887 Projekt przebudowy budynku Generalkommando, Königsplatz 2 (dziś „13 Muz”) ANB 4344
281 08.02.1889 Projekt przebudowy budynku Königsplatz 2a na rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße ) celem ujednolicenia elewacji z budynkiem Generalkommando, Königsplatz 2 (dziś „13 Muz) ANB 4344
282 1725 Początek budowy gmachu „Altes Landhaus” Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Muzeum Narodowego]
283 1729 Koniec budowy gmachu „Altes Landhaus” Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Muzeum Narodowego]
284 1885 Początek przebudowy gmachu „Altes Landhaus” Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Muzeum Narodowego]
285 1888 Koniec przebudowy gmachu „Altes Landhaus” Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Muzeum Narodowego]
286 1894 Początek budynku Luisenstraße 27 celem połączenia go z gmachem „Altes Landhaus” Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Muzeum Narodowego]
287 1896 Koniec przebudowy budynku Luisenstraße 27 celem połączenia go z gmachem „Altes Landhaus” Luisenstraße 28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) [obecnie gmach Muzeum Narodowego]
288 1932 Początek przebudowy gmachu „Altes Landhaus” Luisenstraße 27-28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) na cele Muzeum Narodowego
289 1934 Koniec przebudowy gmachu „Altes Landhaus” Luisenstraße 27-28, na rogu rogu Placu Żołnierza (Königsplatz) i ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße) na cele Muzeum Narodowego
290 1894 Koniec działalności szkoły Elizabethschule w gmachu przy Placu Żołnierza (Königsplatz 5) i rozbiórka budynku
291 Sierpień 1900 Projekt budowy nowego budynku przy przy Placu Żołnierza (Königsplatz 5) na miejscu dawnej szkoły Elizabethschule ANB 3723
292 1905 Koniec działalności Konsystorza ewangelickiego (Konsistorium der Provinz Pommern) w budynku Kleine Domstraße 1 (Plac Żołnierza, róg ul. Mariackiej)
293 16.05.1905 Projekt nowej kamienicy Kleine Domstraße 1 mieszczącego drukarnię „Buchdruckerei Hermann Saran” miejscu dawnego budynku Konsystorza ewangelickiego (Konsistorium der Provinz Pommern) ANB 5007
294 1931 Rozbiórka ostatniego budynku „Domków Profesrskich” (od strony ul. Farnej)
295 1930 Budowa Stacji Benzynowej na Placu Mariackim (Marienplatz) od strony ul. Farnej ANB 8177
296 1846 Początek budowy teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13)
297 21.10.1848 Otwarcie teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13)
298 Februar 1899 Projekt przybudówki mieszczącej westybul przed budynkiem teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13). Autorem projektu jest Franz Schwechten. ANB 5835
299 21.04.1899 Początek budowy przybudówki mieszczącej westybul przed budynkiem teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13)
300 15.10.1899 Koniec budowy przybudówki mieszczącej westybul przed budynkiem teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13)
301 1905 Budowa tylniej części gmachu teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13) ANB 5836
302 27.10.1924 Budowa werandy przy północnej ścianie teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13) ANB3726
303 17.08.1944 Pożar teatru miejskiego Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13) w wyniku nalotu
304 21.10.1849 Odsłonięcie pomnika Wilhelm III przed budynkiem Stadttheater na Placu Żołnierza (Königsplatz 13)
305 1776 Budowa zbrojowni „Landwehr Zeughaus” na placu Żołnierza (Königsplatz) przed kościołem Piotra i Pawła
306 1902 Rozbiórka zbrojowni „Landwehr Zeughaus” na placu Żołnierza (Königsplatz) przed kościołem Piotra i Pawła
307 17.05.1906 Projekt budynku przy Königsplatz 14 ANB 3715
308 1907 Ukończeniu budowy budynku przy Königsplatz 14
309 16.06.1934 Początek budowy gmachu Sparkasse (Miejska Kasa Oszczędności, obecnie Bank PKO SA), przy Placu Żołnierza (Königsplatz 16)
310 16.11.1935 Koniec budowy gmachu Sparkasse (Miejska Kasa Oszczędności, obecnie Bank PKO SA), przy Placu Żołnierza (Königsplatz 16)
311 10.10.1793 Odsłonięcie pomnika Fryderyka II na Placu Żołnierza
312 1887 Przebudowa otocznia bramy Królewskiej (Königstor)
313 1937 Remont bramy i przepustu bramy Królewskiej (Königstor) VbdSS 1913
314 06.04.1887 Projekt budynku Am Königstor 1 przy Bramie Królewskiej ANB 2347
315 1890 Budowa budynku Am Königstor 8 przy Bramie Królewskiej
316 01.05.1941 Oddanie do użytku przebudowanego budynku Am Königstor 8 przy Bramie Królewskiej na Haus des Gaupresse (obecnie redakcja Kuriera Szczecińskiego)
317 04.05.1912 Początek budowy fabryki czekolady Flemming & Buchhloz Chocolade, Cacao und Zuckerwaren Fabrik, Siedereistraße 6-7 na Kępie Parnickiej
318 1913 Koniec budowy fabryki czekolady Flemming & Buchhloz Chocolade, Cacao und Zuckerwaren Fabrik, Siedereistraße 6-7 na Kępie Parnickiej
319 1913 Remont tunelu blaszanego wokół torów kolejowych na Kępie Parnickiej
320 1924 Demontaż tunelu blaszanego wokół torów kolejowych na Kępie Parnickiej
321 15.05.1886 Otwarcie nowego mostu kolejowego na Kępę Parnicką
322 1853 Początek budowy mostu Neuebrücke na Kępę Parnicką
323 01.11.1854 Oddanie do użytku mostu Neuebrücke na Kępę Parnicką
324 16.03.1989 Początek rozbiórki mostu Neuebrücke na Kępę Parnicką VBdSS 1899/1900
325 30..04.1900 Koniec rozbiórki mostu Neuebrücke na Kępę Parnicką VBdSS 1899/1900
326 25.04.1899 Początek budowy Mostu Dworcowego (Bahnhofsbrücke) na Kępę Parnicką VBdSS 1899/1900
327 21.03.1900 Oddanie do użytku mostu Mostu Dworcowego (Bahnhofsbrücke) na Kępę Parnicką
328 1864 Początek budowy nowego dworca kolejowego (wraz z długim skrzydłem wzdłuż Odry)
329 1868 Koniec budowy nowego dworca kolejowego (wraz z długim skrzydłem wzdłuż Odry)
330 1896 Projekty nowych obiektów dworca głównego: między innymi kładki, przejścia podziemnego dla pieszych, tuleniu pocztowego, maszynowni, zbiornika wieży ciśnień przy ulicy Potulickiej ANB 10914
331 1900 Projekty nowych obiektów dworca głównego: budynku odprawy pocztowej, lokomotywowni ANB 10915
332 25.09.1925 Projekt rozbudowy dworca kolejowego między innymi o „Geschäfthaus” – budynek przy wylocie wiaduktu ANB 7737
333 1933 Początek ostatniej wielkiej przedwojennej przebudowy kolejowego dworca głównego ANB 7677
334 1935 Koniec ostatniej wielkiej przedwojennej przebudowy kolejowego dworca głównego ANB 7677
335 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu budynku głównego dworca kolejowego
336 1868 Ukończenie nieistniejącej rampy (wiaduktu drogowego) nad torami kolejowymi u wylotu ulicy Czarnieckiego (Mühlenbergstraße)
337 1873 Ukończenie nieistniejącej rampy (wiaduktu drogowego) nad torami kolejowymi u wylotu nieistniejącego odcinka ulicy Piekary (Bäckerberg)
338 1898 Budowa obwodnicy kolejowej
339 1933 Przemianowanie nazwy placu Viktoriaplatz na Adolf-Hitlerplatz (obecnie Plac Batorego)
340 02.09.1875 Położenie kamienia węgielnego pod budowę Czerwonego Ratusza (Neues Rathaus)
341 10.01.1879 Oddanie do użytku Czerwonego Ratusza (Neues Rathaus)
342 1930 Remont południowej fasady Czerwonego Ratusza (Neues Rathaus) i budowa nowych pomieszczeń na kondygnacji dachowej
343 1931 Remont północnej, wschodniej i zachodniej fasady Czerwonego Ratusza (Neues Rathaus) i budowa nowych pomieszczeń na kondygnacji dachowej
344 1869 Początek budowy hotelu Viktoria na Placu Batorego (Viktoriaplatz 2)
345 1870 Ukończenie budowy hotelu Viktoria na Placu Batorego (Viktoriaplatz 2)
346 1865 Początek budowy Komendantury Garnizonowej (Garnisonkommandantur) na Placu Batorego (Viktoriaplatz 3)
347 Październik 1867 Koniec budowy Komendantury Garnizonowej (Garnisonkommandantur) na Placu Batorego (Viktoriaplatz 3)
348 1908 Budowa łącznika pomiędzy hotelem Viktoria a budynkiem (Garnisonkommandantur) na Placu Batorego
349 1867 Pierwszy niezrealizowany projekt Zbrojowni przy ul. 3 Maja (Lindenstraße 1a)
350 1869 Początek budowy Kasyna oficerskiego (Offiziers-Kasino, późniejszy Finanzamt Stettin-Süd) przy ul. 3 Maja (Lindenstraße 1a)
351 03.04.1872 Oddanie do użytku Kasyna oficerskiego (Offiziers-Kasino, późniejszy Finanzamt Stettin-Süd) przy ul. 3 Maja (Lindenstraße 1a)
352 20/21.04.1943 Uszkodzenie w wyniku nalotu Kasyna oficerskiego (Offiziers-Kasino, późniejszy Finanzamt Stettin-Süd), przy ul. 3 Maja (Lindenstraße 1a)
353 1853 Początek budowy Loży Masońskiej „Drei goldene Anker zur Liebe und Treue“ przy ulicy Partyzantów (Passauerstraße 2)
354 1854 Koniec budowy Loży Masońskiej „Drei goldene Anker zur Liebe und Treue“ przy ulicy Partyzantów (Passauerstraße 2)
355 1861 Początek budowy 1. Gemeindeschule – Knabenschule przy ulicy Partyzantów (Passauerstraße 4)
356 1914 Początek działalności Oberlyzeum w budynku dawnej 1. Gemeindeschule – Knabenschule przy ulicy Partyzantów (Passauerstraße 4)
357 01.04.1894 Oddanie do użytku szkoły Kaiserin-Augusta-Viktoria-Schule, przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 27) VBdSS 1893/94
358 30.09.1941 Pierwsze zniszczenia podczas nalotu szkoły Kaiserin-Augusta-Viktoria-Schule, przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 27)
359 06.01.1944 Zniszczenie podczas nalotu szkoły Kaiserin-Augusta-Viktoria-Schule, przy przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 27)
360 1862 Budowa budynku Stadtische Mädchenschule przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 52)
361 05.12.1856 Oddanie do użytku budynku Friedrich-Wilhelmschule przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 51)
362 06.01.1944 Zniszczenie podczas nalotu budynku szkoły Friedrich-Wilhelmschule, przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 51)
363 1853 Początek budowy sierocińca przy ulicy Kaszubskiej (Elisabethstraße 48), późniejszej Stadtische Bilder Gallerie i Luisen-Mädchen-Schule
364 06.01.1944 Zniszczenie podczas nalotu budynku szkoły Luisen-Mädchen-Schule ulicy Kaszubskiej (Elisabethstraße 48)
365 02.10.1893 Położenie kamienia węgielnego pod schronisko Evangelisches Vereins- und Gesellhaus przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 53)
366 1895 Ukończenie budowy schroniska Evangelisches Vereins- und Gesellhaus przy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 53)
367 06.01.1944 Zniszczenie podczas nalotu budynku schroniska Evangelisches Vereins- und Gesellhaus Eprzy ul Kaszubskiej (Elizabethstraße 53)
368 1860 Budowa budynku sądu okręgowego (Landsgericht) przy ul Kaszubskiej
369 czerwiec 1935 Początek budowy nowego skrzydła od strony ul. Potulickiej sądu okręgowego
370 Kwiecień 1936 Koniec budowy nowego skrzydła od strony ul. Potulickiej sądu okręgowego
371 1889 Początek prac ogrodowych na placu przed sądem okręgowym (Landsgericht) przy ul Kaszubskiej VBdSS 1889/90
372 1890 Koniec prac ogrodowych na placu przed sądem okręgowym (Landsgericht) przy ul Kaszubskiej
373 1859 Budowa więzienia przy ul. Kaszubskiej ANB 7601
374 1855 Budowa kaplicy baptystów przy Johannisstraße 4
375 1853 Początek budowy budynku klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy ul. Drzymały (Wilhelmstraße 25)
376 1856 Ukończenie budowy budynku klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy ul. Drzymały (Wilhelmstraße 25)
377 1893 Przebudowa budynku klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy ul. Drzymały (Wilhelmstraße 25)
378 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu budynku klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy ul. Drzymały (Wilhelmstraße 25)
379 1880 Początek budowy gmachu sądu rejonowego (Amtsgericht) przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 42)
380 1882 Koniec budowy gmachu sądu rejonowego (Amtsgericht) przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 42)
381 20/21.04.1943 Uszkodzenie w wyniku nalotu południowego skrzydła sądu rejonowego (Amtsgericht) przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 42)
382 1856 Początek budowy gmachu dyrekcji kolei (Eisenbahndirektion) – skrzydła od strony ul. Korzeniowskiego (Karlstraße 1)
383 1858 Koniec budowy gmachu dyrekcji kolei (Eisenbahndirektion) – skrzydła od strony ul. Korzeniowskiego (Karlstraße 1)
384 1907 Początek budowy nowego skrzydła gmachu dyrekcji kolei (Eisenbahndirektion) od strony ul. 3 maja
385 1910 Koniec budowy nowego skrzydła gmachu dyrekcji kolei (Eisenbahndirektion) od strony ul. 3 maja
386 Kwiecień 1920 Projekt budowy baraków na Palcu Zawiszy (Kirchplatz) ANB 11491
387 1864 Budowa kaplicy obrządku staro luterańskiego Altlutherische Kapelle przy Artilleriestraße 2
388 13.11.1856 Oddanie do użytku dziecięcego zakładu opiekuńczego Kinderheil- und Diakonissenanstalt przy Czarnieckiego (Mühlenbergstraße 14)
389 1919 Zmiana nazwy ulicy Bellevuestraße na Linsingenstraße (obecnie ul. Potulicka)
390 15.04.1867 Projekt hali sportowej przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 57) ANB 8653
391 1910 Przebudowa hali sportowej przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 57) na schronisko młodzieżowe VbdSS 1910/1912
392 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu budynku schroniska młodzieżowego przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 57)
393 14.04.1867 Oddanie do użytku budynku fundacji Berkhofa (Berkhofstift) przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 58) ANB 8654
394 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu budynku fundacji Berkhofa (Berkhofstift) przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 58)
395 1855 Budowa budynku fundacji Salingréstift przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 59)
396 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu budynku fundacji Salingréstift przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 59)
397 1881 Początek budowy budynku fundacji Schwennstift przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 21) ANB 4305
398 01.10.1884 Oddanie do użytku budynku fundacji Schwennstift przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 21) ANB 4305
399 1858 Początek budowy koszar „Alte Artillerie-Kaserne”, przy ul. Kaszubskiej (Elisabethstraße 35)
400 1860 Koniec budowy koszar „Alte Artillerie-Kaserne”, przy ul. Kaszubskiej (Elisabethstraße 35)
401 1863 Budowa budynku ökonomiegebäude, Friedrichstraße 19 dla koszar „Alte Artillerie-Kaserne”, przy ul. Kaszubskiej (Elisabethstraße 35)
402 1891 Początek budowy koszar Neue Artillerie-Kaserne przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 7-8)
403 1893 Koniec budowy koszar Neue Artillerie-Kaserne, przy ul. Potulickiej (Linsingenstraße 7-8)
404 1939 Zamknięcie teatru Bellevue-Theater przy ul. Potulickiej
405 06.05.1928 Położenie kamienia węgielnego pod kościół Erlöserkirche przy ul. Potulickiej
406 15.09.1929 Poświęcenie kościoła Erlöserkirche przy ul. Potulickiej VBdSS 1929
407 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu kościoła Erlöserkirche przy ul. Potulickiej
408 1877 Budowa szkoły Sanneknabenschule przy ul. Madalińskiego (Sannestraße 9)
409 1903 Rozbudowa szkoły Sanneknabenschule przy ul. Madalińskiego (Sannestraße 9) VbdSS 1902/03
410 01.08.1891 Projekt szkoły Mädchenschule am Bäckerberg, przy ul. Piekary (Bäckerbergstraße 15) ANB 2854
411 Czerwiec 1892 Ukończenie stanu surowego szkoły Mädchenschule am Bäckerberg, przy ul. Piekary (Bäckerbergstraße 15) VBdSS 1892/93
412 18.09 1893 Oddanie do użytku szkoły Mädchenschule am Bäckerberg, przy ul. Piekary (Bäckerbergstraße 15) VBdSS 1893/94
413 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu szkoły Mädchenschule am Bäckerberg, przy ul. Piekary (Bäckerbergstraße 15)
414 1921 Budowa transformatorowni (Umformerwerk) na wyspie Jaskółczej (Rahmsinsel)
415 1920 Początek budowy mostu na wyspę Jaskółczą (Rahmsinsel)
416 1921 Koniec budowy mostu na wyspę Jaskółczą (Rahmsinsel)
417 1912 Budowa budynku dyrekcji koncernu Rückforth przy ul. Kolumba (Oberwiek 5)
418 1885 Budowa zajezdni tramwajowej przy ul. Kolumba (Oberwiek )
419 1892 Przełożenie torów tramwaju konnego na północną stronę Placu Zwycięstwa
420 1936 Budowa torów tramwaju przez środek Placu Zwycięstwa (Hohenzollernplatz)
421 1927 Zmiana nazwy terytorium obecnego Placu Zwycięstwa z „Am Berliner Tor” na „Platz der Republik”
422 1933 Zmiana nazwy terytorium obecnego Placu Zwycięstwa „Platz der Republik” na „Hohenzollernplatz”
423 31.10.1906 Położenie kamienia węgielnego pod kościół Bugenhagenkirche (obecnie kościół Garnizonowy) na Placu Zwycięstwa
424 12.01.1909 Poświęcenie kościoła Bugenhagenkirche (obecnie kościół Garnizonowy) na Placu Zwycięstwa
425 20.06.1937 Odsłonięcie pomnika „Denkmal für das Grenadierregiment „König Friedrich Wilhelm IV., 1 Pommersches Nr. 2 (1679-1919)“ przed kościołem Bugenhagenkirche (obecnie kościół Garnizonowy) na Placu Zwycięstwa
426 24.10.1913 Położenie kamienia węgielnego pod kościół Garnisonkirche (obecnie kościół Serca Jezusowego) na Placu Zwycięstwa
427 1919 Ukończenie budowy kościoła Garnisonkirche (obecnie kościół Serca Jezusowego) na Placu Zwycięstwa
428 1881 Początek budowy nowej siedziby Jageteuffelsche Collegiat przy ul. Kopernika (Kurfürstenstraße 9)
429 Październik 1892 Ukończenie budowy nowej siedziby Jageteuffelsche Collegiat przy przy ul. Kopernika (Kurfürstenstraße 9) VBdSS 1882/83
430 1927 Otwarcie kina „Scala“ przy al. Wojska Polskiego (Falkenwalderstraße 39)
431 20/21.04.1943 Zniszczenie w wyniku nalotu kina Scala przy al. Wojska Polskiego (Falkenwalderstraße 39)
432 11.04.1896 Oddanie do użytku szkół podstawowych Stolzingschule przy ul. Królowej Jadwigi (Stolzingstraße 29) VBdSS 1895/96
433 05.07.1897 Początek budowy szkoły Arndt-Mädchen-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 6) VBdSS 1899/1900
434 31.03.1900 Ukończenie stanu surowego szkoły Arndt-Mädchen-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 6) VBdSS 1899/1900
435 27.12.1900 Oddanie do użytku (do zagospodarowania) szkoły Arndt-Mädchen-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 6) VbdSS 1900/01
436 05.01.1901 Uroczyste otwarcie szkoły Arndt-Mädchen-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 6) VbdSS 1900/01
437 1913 Budowa hali gimnastycznej przy szkole Arndt-Mädchen-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 6) VbdSS 1913
438 Wrzesień 1895 Początek budowy szkoły Arndt-Knaben-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 7) VBdSS 1895/96
439 1896 Ukończenie stanu surowego szkoły Arndt-Knaben-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 7) VBdSS 1896/97
440 08.10.1897 Oddanie do użytku szkoły szkoły Arndt-Knaben-Mittelschule, przy ul. Piastów (Barnimstraße 7) VBdSS 1897/98
441 Marzec 1901 Początek budowy szkoły Neue Stadtgymnasium, przy ul. Piastów (Barnimstraße 12) VbdSS 1901/02
442 1903 Ukończenie budowy szkoły Neue Stadtgymnasium, przy ul. Piastów ( Barnimstraße 12)
443 1903 Budowa urzędu pocztowego w budynku przy ul. Piastów (Barnimstraße 12)
444 1935 Budowa Urzędu Pracy (Arbeitsamt), Am Barnimplatz
445 1889 Budowa Centralhallen, przy ul. Obrońców Stalingardu (Bismarckstraße 15)
446 1906 Przebudowa Centralhallen, ul. Obrońców Stalingardu (Bismarckstraße 15)
447 17.08.1944 Zniszczenie w wynku nalotu Centralhallen, ul. Obrońców Stalingardu (Bismarckstraße 15)
448 29.08.1888 Położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła Katholische Johanneskirche, przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 14-16)
449 1890 Ukończnie budowy i poświęcenie kościoła Katholische Johanneskirche, przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 14-16)
450 20/21.04.1943 Zniszczenie w wyniku nalotu dachu i wieży kościoła Katholische Johanneskirche, przy ul. Kaszubskiej (Elizabethstraße 14-16)
451 30.03.1893 Projekt budowy Provinzial Hebammenlehranstalt przy ul. Wojciecha (Karkutschstraße 7)
452 1894 Ukończenie budowy Provinzial Hebammenlehranstalt przy ul. Wojciecha (Karkutschstraße 7)
453 24.02.1903 Projekt rozbudowy Provinzial Hebammenlehranstalt przy ul. Wojciecha (Karkutschstraße 7)
454 1904 Ukończenie rozbudowy Provinzial Hebammenlehranstalt przy ul. Wojciecha (Karkutschstraße 7)
455 06.09.1933 Projekt wieży radiowej na placu Andersa ANB 1218
456 20.10.1934 Ukończenie budowy wieży radiowej na placu Andersa
457 Grudzień 1936 Demontaż wieży radiowej na placu Andersa
458 17.01.1934 Projekt budowy budynku radiostacji przy wieży radiowej na placu Andersa ANB 1218
459 06.01.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu budynku radiostacji przy dawnej wieży radiowej na placu Andersa
460 lipiec 1899 Początek budowy Archiwum Państwowego (Staatsarchiv) przy ul. Wojciecha (Karkutschstraße 13)
461 15.03.1901 Przekazanie administracji archiwalnej obiektu Archiwum Państwowego (Staatsarchiv) przy ul. Wojciecha (Karkutschstraße 13)
462 1899 Początek budowy Urzędu miar (Eichamt) przy pl. Lotników (Augustaplatz 4-5)
463 1900 Koniec budowy Urzędu miar (Eichamt) przy pl. Lotników (Augustaplatz 4-5)
464 1935 Ułożenie linii tramwajowej przez środek Placu Grunwaldzkiego
465 1897 Budowa budynku z restauracją Kaiserhallen na Placu Grumwaldzkim
466 1939 Przebudowa budynku z restauracją Kaiserhallen na Placu Grunwaldzkim
467 20/21.04.1943 Zniszczenie w wyniku nalotu restauracji Kaiserhallen na Placu Grunwaldzkim
468 1877 Budowa budynku Pommersche Frauenhilfe na Placu Grunwaldzkim
469 1901 Budowa budynku „Finanzamt Stettin Nord”, obecnie Komisariatu Policji przy ul. Jana Pawła II (Kaiser-Wilhelmstraße 37)
470 20/21.04.1943 Częściowe zniszczenie budynku „Finanzamt Stettin Nord”, obecnie Komisariatu Policji przy al. Jana Pawła II (Kaiser-Wilhelmstraße 37)
471 23.10.1879 Początek budowy starego budynku König-Wilhelm-Gymnasium przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 14)
472 11.10.1880 Otwarcie starego budynku König-Wilhelm-Gymnasium przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 14)
473 06.01.1883 Oddanie do użytku hali sportowej przy starym budynku König-Wilhelm-Gymnasium przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 14)
474 21.07.1885 Projekt głównego budynku König-Wilhelm-Gymnasium od strony al. Jana Pawła II, (Kaiser-Wilhelmstraße 22a)
475 1886 Początek budowy głównego budynku König-Wilhelm-Gymnasium od strony al. Jana Pawła II, (Kaiser-Wilhelmstraße 22a)
476 12.04.1888 Oddanie do użytku głównego budynku König-Wilhelm-Gymnasium od strony al. Jana Pawła II, (Kaiser-Wilhelmstraße 22a)
477 29/30.08.1944 Pożar w wyniku nalotu głównego budynku König-Wilhelm-Gymnasium od strony al. Jana Pawła II, (Kaiser-Wilhelmstraße 22a)
478 Czerwiec 1908 Projekt szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15) ANB 4601
479 08.07.1908 Początek budowy szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15) VbdSS 1908/09
480 09.04.1910 Otwarcie szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15)
481 Czerwiec 1912 Projekt rozbudowy szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15)
482 1912 Początek rozbudowy szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15) VbdSS 1912
483 1913 Koniec rozbudowy szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15)
484 20/21.04.1943 Uszkodzenie w wyniku nalotu szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15)
485 29/30.08.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu szkoły Bismarck-Oberrealschule, przy ul. Wielkopolskiej (Deutschestraße 15)
486 1924 Budowa głównego skrzydła Urzędu miejskiego (Landeshaus)
487 1925 Budowa wschodniego skrzydła Urzędu miejskiego (Landeshaus)
488 1926 Budowa zachodniego skrzydła Urzędu miejskiego (Landeshaus)
489 1939 Ukończenie rozbudowy wschodnich skrzydeł Urzędu miejskiego (Landeshaus)
490 29/30.08.1944 Uszkodzenie w wyniku nalotu Urzędu miejskiego (Landeshaus)
491 1879 Początek budowy budynku szkoły Schiller-Realgymnasium, przy ul. Mazurskiej (Schillerstraße 6)
492 17.10.1881 Uroczyste otwarcie budynku szkoły Schiller-Realgymnasium, przy ul. Mazurskiej (Schillerstraße 6) VBdSS 1881/82
493 20/21.04.1943 Uszkodzenie w wyniku nalotu szkoły Schiller-Realgymnasium, przy ul. Mazurskiej (Schillerstraße 6)
494 17.08.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu szkoły Schiller-Realgymnasium, przy ul. Mazurskiej (Schillerstraße 6)
495 Sierpień 1898 Początek budowy szkół podstawowych Schillerschule przy ul. Mazurskiej (Schillerstraße 14-15) VBdSS 1898/99
496 28.09.1898 Oddanie do użytku szkół podstawowych Schillerschule przy ul. Mazurskiej (Schillerstraße 14-15) VBdSS 1898/99
497 18.05.1905 Projekt Höhere Töchterschule, przy ul. Piłsudskiego (Friedrich-Karlstraße 42) ANB 5127
498 01.04.1927 Początek budowy szkoły Gesenius-Wegener-Oberlyzeum, przy ul. Piłsudskiego (Friedrich-Karlstraße 42) VBdSS 1928
499 24.10. 1928 Oddanie do użytku szkoły Gesenius-Wegener-Oberlyzeum, przy ul. Piłsudskiego (Friedrich-Karlstraße 42) VBdSS 1928
500 17.08.1944 Zniszczenie w wyniku nalotu szkoły Gesenius-Wegener-Oberlyzeum, przy ul. Piłsudskiego (Friedrich-Karlstraße 42)

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Architektura i Urbanistyka, Historia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.