Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka, Historia.

W ramach prac nad rozwojem Internetowej Encyklopedii Szczecina powiększamy także Historyczne Kalendarium Szczecina. Już dziś możemy śmiało stwierdzić, że jest to największy ogólnodostępny zbiór danych tego typu. Poniżej prezentujemy 250 nowych dat, które trafią do wspomnianej części IES.

Przez cały czas staramy się, aby każde hasło wprowadzane do encyklopedii jednocześnie uzupełniało kalendarium o daty z nim związane. Mamy nadzieję, że będzie się ono nieustannie powiększało i wzbogacało o kolejne ważne daty z historii naszego miasta.

Dziś prezentujemy pierwszą część (250 haseł) nowego zbioru dat, która zasili kalendarium do końca 2012 roku. Wszystkie związane są z historią architektury Szczecina. Autorem opracowania jest Johann-Sebastian-Bachinstitut • Stettin.

Źródła:

  • VBdSS – Verwaltungsbericht der Stadt Stettin
  • ANB – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta Nadzoru Budowlanego
Nr Data Zdarzenie Źródło
1 03.08.1886 Otwarcie linii tramwaju konnego na trasie Dampschiffsbollwerk-Cap chéri (czyli od nabrzeża Starego Miasta na Pomorzany)
2 1896 Rozbiórka budynku Lazaretu wojskowego (Garnison Lazareth) przy Bramie Ślimaczej (Am Heilegegeisttor 1)
3 1895 Rozbiórka budynku Piekarni Garnizonowej (Garnisonbäckerei)  przy Bramie Ślimaczej (Am Heilegegeisttor 2-3) VBdSS 1895/96
4 1861 Początek rozbiórki zabudowań Klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy kościele św. Jana
5 1862 Koniec rozbiórki zabudowańKlasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy kościele św. Jana
6 03.06.1861 Projekt nowej kamienicy Klosterstraße 4 na miejscu rozebranych zabudowań Klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy kościele św. Jana ANB 8974
7 13.09.1861 Projekt nowej kamienicy Bollwerk 37 na miejscu rozebranych zabudowań Klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy kościele św. Jana ANB 7512
8 20.09.1861 Projekt nowej kamienicy Neue Königsstraße 3 na miejscu rozebranych zabudowań Klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy kościele św. Jana ANB 912
9 18.03.1865 Projekt nowej kamienicy Mönchenbrückstraße 4 na miejscu rozebranych zabudowań Klasztoru św. Jana (Johanniskloster) przy kościele św. Jana ANB 669
10 01.04.1898 Rozbiórka kamienicy Bollwerk 36
11 1864 Rozbiórka zabudowań firmy „Meister’schen Speicher” przy Königsstraße 10
12 1865 Budowa budynku Bollwerk 35 ANB 7515
13 1820 Budowa nowej konstrukcji Mostu Długiego (Langebrücke)
14 1900 Rozbiórka zabudowań Splittstarße 4, 7, 8, 8a, 8b, Bollwerk 33, Königstraße 12 celem poszerzenia wylotu ulicy w kierunku budowy nowego Mostu Długiego (Hansabrücke) VBdSS 1900/01
15 1900 Początek budowy nowego Mostu Długiego (Hansabrücke)
16 31.03.1903 Otwarcie nowego Mostu Długiego (Hansabrücke) VBdSS 1902/03
17 1929 Założenie trakcji tramwajowej na zwodzonym odcinku Mostu Długiego (Hansabrücke)
18 15.10.1903 Ukończenie budowy kamienicy Langebrückstraße 4 ANB 9716
19 01.10.1931 Ukończenie przebudowy fasady kamienicy Langebrückstraße 4 ANB 9716
20 18.01.1860 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 32 ANB 7516
21 09.12.1864 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 31 ANB 7520
22 1898 Budowa kamienicy przy Bollwerk 30 ANB 7520
23 22.01.1873 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 29 ANB 7519
24 12.01.1940 Pożar spichlerzy przy Bollwerk 26-67
25 07.02.1899 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 25 ANB 5842
26 14.06.1897 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 19 ANB  5848
27 08.11.1846 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 16 ANB  8487
28 1827 Budowa kompleksu Budenhaus przy Bollwerk 12-14
29 1890 Rozbiórka kompleksu Budenhaus przy Bollwerk 12-14
30 12.08.1890 Projekt budowy kamienicy przy Bollwerk 12-14 ANB 8485
31 01.10.1892 Oddanie do użytku kamienicy przy Bollwerk 12-14 VBdSS 1892/93
32 18.04.1890 Projekt budowy kamienicy przy Mittwochstraße 17 ANB  8821
33 Marzec 1925 Rozbiórka Kleinstes Haus (Najmniejszego Domku Szczecina) przy Bollwerk 10
34 1927 Ukończenie budowy kamienicy Baumhof przy Bollwerk 10 na miejscu rozebranego w 1925 roku  Kleinstes Haus (Najmniejszego Domku Szczecina)
35 1873 Przebudowa starej drewnianej konstrukcji mostu Baumbrücke
36 15.07.1907 Początek budowy nowego mostu Baumbrücke
37 23.12.1909 Otwarcie nowego mostu Baumbrücke
38 28.05.1910 Otwarcie linii tramwajowej przez most Baumbrücke
39 1913 Ukończenie budowy biurowca Oderhof przy Bollwerk 4-5
40 1856 Budowa budynku „Handelshalle” przy Bollwerk 1b
41 1906 Ukończenie budowy hotelu Terassenhotel przy Bollwerk 1 ANB 7493
42 1935 Rozbiórka Domu kaznodziei kościoła Zamkowego (Predigerhaus der Schloßkirche), przy ul. Korsarz (Große Ritterstraße 3) ANB 9480
43 07.06.1912 Projekt przebudowy Stajni książęcej (Schloß Reitbahn), przy ul. Rycerskiej (Kleine Ritterstraße 3) na magazyny teatralne ANB 6682
44 1908 Początek prac malarskich we wnętrzu Kościoła Zamkowego (Schloßkirche)
45 1909 Koniec prac malarskich we wnętrzu Kościoła Zamkowego (Schloßkirche)
46 1872 Początek przebudowy skrzydła południowego zamku
47 1874 Koniec przebudowy skrzydła południowego zamku
48 17.08.1944 Kompletne zniszczenie zamku
49 07.05.1834 Odsłonięcie pomnika Wielkiego Elektora (Großes Kurfürst-Denkmal) na dziedzińcu zamkowym
50 1856 Budowa szkoły Johannisschule przy Johannishof  3-5
51 21.02.1861 Projekt rozbudowy szkoły Johannisschule przy Johannishof  3-5 ANB 10484
52 1.02.1886 Projekt hali sportowej przy Pelzerstraße 7-8 dla szkoły Johannisschule ANB 5987
53 1901 Budowa budynku handlowego „Ferdinand Bornstein” przy Rynku Węglowym (Kohlmarkt 7) ANB 1719
54 07.11.1912 Koniec przebudowy budynku handlowego „Ferdinand Bornstein” przy Rynku Węglowym (Kohlmarkt 7) polegającym na poszerzeniu o nową kamienicę Schulzenstraße 1 i jej przebudowie
55 06.01.1944 Zburzenie w wyniku nalotu  budynku handlowego „Ferdinand Bornstein” przy Kohlmarkt 7/Schulzenstraße 1
56 1903-04 Budowa domu handlowego Wrangelhaus przy przy Rynku Węglowym (Kohlmarkt 10) ANB 1244
57 1900-1901 Budowa domu handlowego Kaufhaus Letsch przy przy Rynku Węglowym (Kohlmarkt 11) ANB 1356
58 29.07.1866 Projekt budowy kamienicy przy przy Rynku Węglowym – Kohlmarkt 16-17 ANB 1353
59 21.02.1911 Projekt budowy kamienicy przy przy Rynku Węglowym – Kohlmarkt 18-19 ANB 1352
60 1903 Rozbiórka gospody „Drei Stiepen“, przy Rynku Węglowym (Kohlmarkt 20) ANB 4538
61 Maj 1903 Projekt budowy kamienicy przy ul. Mariackiej (Kleine Domstraße 17 + Kohlmarkt 20) ANB 4539
62 1752 Budowa szkoły Ministerialschule przy ul. Grodzkiej (Mönchenstraße 20-21 + Jakobikirchhof 6-9)
63 1886 Rozbiórka szkoły Ministerialschule przy ul. Grodzkiej (Mönchenstraße 20-21 + Jakobikirchhof 6-9) ANB 702
64 1887 Budowa budynku „Norddeutsche Creditanstalt” przy ul. Grodzkiej (Mönchenstraße 20-21) ANB 702
65 12.02.1894 Zawalenie się konstrukcji szczytu wieży kościoła św. Jakuba
66 1895 Budowa nowego szczytu wieży kościoła św. Jakuba i sygnaturki
67 1902 Remont i ukończenie przebudowa ołtarza kościoła św. Jakuba
68 06.01.1944 W wyniku nalotu uszkodzenie północnej ściany kościoła św. Jakuba
69 17.08.1944 W wyniku nalotu pożar kościoła św. Jakuba, zawalenie się dachów i szczytu wieży
70 30.11.1897 Odsłonięcie pomnika Carla Loewego przed kościołem św. Jakuba
71 1889 Uruchomienie tramwaju przez ulicę Mariacką (Kleine Domstraße)
72 1774 Budowa budynku fundacji Jageteuffla (Jageteuffelsche Collegiat) przy ul. Mariackiej (Kleine Domstraße 5)
73 1900 Ukończenie budowy domu handlowego „A. Steckner” przy ul. Mariackiej (Kleine Domstraße 11-12)
74 9.07.1879 Pożar Kościoła Mariackiego (Marienkirche)
75 1829 Rozbiórka Kościoła Mariackiego (Marienkirche)
76 03.08.1830 Położenie kamienia węgielnego pod (stary) budynek Gimnazjum Mariackiego (Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim (Marienplatz 1)
77 10.09.1832 Oddanie do użytku (starego) budynku Gimnazjum Mariackiego (Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim (Marienplatz 1)
78 1884 Początek rozbudowy (starego) budynku Gimnazjum Mariackiego (Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim (Marienplatz 1)
79 1885 Koniec rozbudowy (starego) budynku Gimnazjum Mariackiego (Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim (Marienplatz 1)
80 06.01.1944 W wyniku nalotu pożar (starego) budynku Gimnazjum Mariackiego (Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim (Marienplatz 1)
81 15.10.1832 Otwarcie budynku szkoły Ratsschule przy ul. Godzkiej (Mönchenstraße 32-33)
82 1840 Zakończenie działania szkoły Ratsschule przy ul. Godzkiej (Mönchenstraße 32-33)
83 15.10.1840 Otwarcie szkoły Friedrich-Wilhelm-Schule przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
84 1856 Zakończenie działania szkoły Friedrich-Wilhelm-Schule przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
85 1857 Otwarcie szkoły Kaiserin-Augusta-Victoria-Schule przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
86 1894 Zakończenie działania szkoły Kaiserin-Augusta-Victoria-Schule przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
87 1894 Otwarcie szkoły Elizabeth-Schule przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
88 1922 Zakończenie działania szkoły Elizabeth-Schule przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
89 06.01.1944 W wyniku nalotu pożar dawnego budynku szkolnego przy ul. Godzkiej (pod adresem Mönchenstraße 32-33)
90 02.05.1867 Projekt budynku Straży pożarnej (Städtische Feuerwehr) przy ul. Godzkiej (Mönchenstraße 35-37) ANB 9983
91 16.08.1894 Projekt poszerzenia budynku Straży pożarnej (Städtische Feuerwehr) przy ul. Godzkiej (Mönchenstraße 35-37) o nowy budynek (Mönchenstraße 34) ANB 9982
92 1724 Początek budowy pałacu Grumbkowa „Grumbkowscher Palast” przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 2)
93 1724-1725 Koniec budowy pałacu Grumbkowa „Grumbkowscher Palast” przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 2)
94 1782 Przejęcie pałacu Grumbkowa „Grumbkowscher Palast” przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 2) przez rodzinę Wietzlow
95 1890 Rozbiórka  pałacu Grumbkowa „Grumbkowscher Palast” przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 2)
96 1890 Początek budowy ubezpieczalni „National Versicherung” przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 2) na miejscu pałacu Grumbkowa „Grumbkowscher Palast”
97 1890-92 Koniec budowy ubezpieczalni „National Versicherung” przy Rossmarkt 2 na miejscu pałacu Grumbkowa „Grumbkowscher Palast”
98 18.08.1910 Drugi (zrealizowany) projekt domu handlowego Eisenwarenhandlung Trompeter & Geck przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 16-19) ANB 2604
99 1910 Początek budowy domu handlowego Eisenwarenhandlung Trompeter & Geck przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 16-19)
100 1910-1911 Koniec budowy  domu handlowego Eisenwarenhandlung Trompeter & Geck przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 16-19) ANB 2604
101 11.10.1911 Projekt rozbudowy domu handlowego Eisenwarenhandlung Trompeter & Geck  przy Placu Orła Białego (Rossmarkt 16-19)  o nowy budynek (Roßmarktstraße 1-2) ANB 8373
102 1732 Budowa fontanny Roßmarktbrunnen na placu Orła Białego
103 1865 Otoczenie fontanny Roßmarktbrunnen na placu Orła Białego ozdobną kratą
104 1935 Rozbiórka ozdobnej kraty okalającej fontanną Roßmarktbrunnen na placu Orła Białego
105 1806 Zmiana nazwy ulicy Mühlenstraße na Louisenstraße (dzisiejszej ul. Staromłyńskiej)
106 1904 Zmiana nazwy ulicy Louisenstraße na Luisenstraße (dzisiejszej ul. Staromłyńskiej)
107 1721 Początek budowy pałacu Bartzs’a (Bartzs’cher Palast) przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
108 1722 Koniec budowy pałacu pałacu Bartzs’a (Bartzs’cher Palast) przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
109 1778 Początek rozbudowy pałacu Bartzs’a (Bartzs’cher Palast) przez Velthusena przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
110 1780 Koniec rozbudowy pałacu Bartzs’a (Bartzs’cher Palast) przez Velthusena przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
111 1873 Początek działalności fabryki fortepianów w pałacu Velthusena (Velthusen’scher Palast) przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
112 1922 Koniec  działalności fabryki fortepianów w pałacu Velthusena (Velthusen’scher Palast) przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
113 1922 Początek działalności banku „Provinzialbank” w dawnym pałacu Velthusena (Velthusen’scher Palast) przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße13)
114 27.05.1914 Projekt pierwszej wielkiej przebudowy hotelu Preußenhof, przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße 10-12) ANB 9488
115 31.05.1927 Projekt drugiej wielkiej przebudowy hotelu Preußenhof przy ul. Staromłyńskiej (Luisenstraße 10-12) ANB 346
116 1894 Początek budowy Łaźni miejskiej przy ul. Koński Kierat (Roßmarktstraße 14) ANB 8337
117 1895 Koniec budowy Łaźni miejskiej przy ul. Koński Kierat (Roßmarktstraße 14)
118 1902 Rozbudowa Łaźni miejskiej przy ul. Koński Kierat (Roßmarktstraße 14) (m.in. o parcelę Roßmarktstraße 15)
119 1933 Koniec eksploatacji linii tramwajowej po ulicach Tkackiej (Große Wollweberstraße) i Grodzkiej (Mönchenstraße)
120 1868 Początek działalności Dyrekcji policji w budynku przy ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße 60-61)
121 1905 Koniec działalności Dyrekcji policji w budynku przy ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße 60-61)
122 Czerwiec 1927 Projekt wielkiego modernistycznego domu handlowego Möbel- und Konfektionshaus M. Blummenreich przy ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße 29-30)
123 Styczeń 1906 Projekt domu handlowego Grünbaum & Co. przy ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße Große Wollweberstraße 35-36) ANB 5572
ANB 5712
124 Grudzień 1930 Projekt przebudowy domu handlowego Grünbaum & Co.przy ul. Tkackiej (Große Wollweberstraße 35-36)
125 06.05.1898 Projekt domu handlowego „Wilhelm Schulz“ przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 2) ANB 4142
126 30.07.1896 Projekt domu handlowego „Louis Stenger”przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 12) ANB 11438
127 1921 Początek działalności Kinemathographen-Theater przy  ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 17) ANB 5915
128 Listopad 1903 Projekt domu handlowego Schuhwarenhaus F. Potolowsky  ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 18) ANB 4690
129 22.04.1896 Projekt budowy domu handlowego Mahnkopf und Senger (potem Naumann Rosenbaum) ul. Wyszyńskiego (Breitetstraße 19) ANB 4690
130 1912 Początek rozbiórki domów  ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28) pod budowę domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt
131 1912 Początek budowy domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28)
132 1914 Ostateczny projekt fasady domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28) ANB 5874
133 1914 Ukończenie budowy w stanie surowym domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28) VBdSS 1914
134 1916 Zakończenie prac budowlanych w domu towarowym Warenhaus Rudolf Karstadt ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28)
135 1923 Początek prac nad poszerzeniem domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt o kolejne budynki przy  ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 23-24) ANB 1191
136 1924 Koniec  prac nad poszerzeniem domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt o kolejne budynki przy  ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 23-24)
137 18.06.1914 Budowa budynku przy ul, Podgórnej (Rosengarten 52-53) na zapleczu domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28) ANB 13213
138 1926 Przebudowa budynku ul. Podgórnej (Rosengarten 51-53) na zapleczu domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28) ANB 1193
139 17.08.1944 W wyniku nalotu pożar domu towarowego Warenhaus Rudolf Karstadt przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 25-28
140 1900 Budowa domu handlowego  Warenhaus Aronheim & Cohn,  przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 29-30)
141 Październik 1905 Projekt budowy domu handlowego  G. Schulz,  przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 64-66) ANB 5871
142 Luty 1907 Projekt budowy domu handlowego  Lewinsky und Jacobi,  przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 62-63) ANB 5869
143 Czerwiec 1927 Przebudowa domu handlowego  Lewinsky und Jacobi,  przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 62-63) ANB 5870
144 1933 Przejęcie domu handlowego  Lewinsky und Jacobi,  przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 62-63) przez firmę Kittel ANB 5870
145 1957 Budowa kamienicy ze sklepem obuwniczym Siegmund Wolff,  przy ul. Wyszyńskiego (Breitestraße 41-42) ANB 4152
146 Grudzień 1898 Ostateczny projekt budowy domu handlowego Gebrüder Solms, Schulzenstraße 30-31, róg Breitestraße ANB 7505
147 10.05.1896 Projekt pierwszej przebudowy domu towarowego „Gebrüder Karger ” przy Schulzenstraße 22 ANB 5191
148 10.08.1900 Poszerzenie domu towarowego „Gebrüder Karger ” Schulzenstraße 22 o parcelęHeiligegeiststraße 1-2 i kolejna przebudowa ANB 5730
149 kwiecień 1913 Kolejna przebudowa domu towarowego „Gebrüder Karger ” Schulzenstraße 22,Heiligegeiststraße 1-2 i poszerzenie o parcelę Heiligegeiststraße 3-4 ANB 9868
150 1724 Początek budowa domu poprawczego przy ul. Podgórnej (Rosengarten 45)
151 1726 Koniec budowy domu poprawczego przy ul. Podgórnej (Rosengarten 45)
152 21.10.1911 Projekt transformatorowni przy ul. Podgórnej (Rosengarten 45) i początek budowy
153 1913 Koniec budowy transformatorowi przy ul. Podgórnej Rosengarten 45
154 07.12.1894 Projekt metalowego ogrodzenia wokół absydy kościoła św. Jana Ewangelisty ANB 2829
155 1822 Początek budowy domu strzeleckiego Großes Schützenhaus przy ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 5)
156 1824 Koniec budowy domu strzeleckiego Großes Schützenhaus przy ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 5)
157 1776 Budowa koszar Schneckentorkaserne przy ul. Św. Ducha (Am Heiligegeisttor 4-5)
158 1818 Budowa Oekonomie-Gebäude przed koszarami Schneckentorkaserne przy ul. Św. Ducha (Am Heiligegeisttor 4-5
159 28.03.1900 Projekt budowy drukarni Ostsee-Zeitung przy ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 7a) ANB 5681,  5678
160 1913 Przebudowa drukarni Ostsee-Zeitung przy ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 7a)
161 14.10.1900 Projekt budowy Hotelu Metropole przy ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 7b) ANB 7051
162 1898 Początek budowy Geschäthaus Leopold Juda, potem Richard Lehmann & Co. Fabrik für Herren- und Knabenbekleidung ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 8)
163 1899 Koniec budowy Geschäthaus Leopold Juda, potem Richard Lehmann & Co. Fabrik für Herren- und Knabenbekleidung ul. Św. Ducha (Heiligegeiststraße 8) ANB 5676
164 01.02.1862 Projekt budowy szkoły Volksschule für Mädchen (3. Gemeindeschule) – poźniejszej siedzibyMinisterialschule für Knaben, Klosterstraße 1 ANB 10436
165 1899 Rozbiórka magazynu prowiantowego nr 5, przy ul. Rybackiej (Magazinstraße 1)
166 17.05.1900 Ukończenie budowy fundamentów pod budynek Verwaltungsgebäude (obecnie rektorat PUM) przy ul. Rybackiej (Magazinstraße 1) VbdSS 1900/01
167 21.05.1900 Początek prac murarskich przy budynku VVerwaltungsgebäude (obecnie rektorat PUM) przy ul. Rybackiej (Magazinstraße 1) VbdSS 1900/01
168 Październik 1901 Ukończenie budowy budynku Verwaltungsgebäude (obecnie rektorat PUM) przy ul. Rybackiej (Magazinstraße 1) VbdSS 1901/02
169 15.04.1871 Projekt budowy Rosengartenschule (5. Gemeindeschule – Knabenschule), Rosengarten 15-16, obecnego starego skrzydła Książnicy od strony ul. Podgórnej ANB 3319
170 23.09.1879 Projekt pzrebudowy fasady zabytkowego budynku Möninsches Haus / Kleinschmid’sches Haus przy Rynku Siennym (Heumarkt 4) ANB 430
171 1907 Remont Starego Ratusza przy Rynku Siennym
172 1937 Remont Starego Ratusza przy Rynku Siennym
173 1833 Położenie kamienia węgielnego pod budynek Giełdy przy Rynku Siennym
174 Czerwiec 1836 Ukończenie budowy budynku Giełdy przy Rynku Siennym
175 1938 Przebudowa budynku Giełdy przy Rynku Siennym na Haus der Wirtschaft
176 17.08.1944 Pożar i zniszczenie budynku Giełdy przy Rynku Siennym w wyniku nalotu
177 1844 Początek działalności francuskiej szkoły dla Chłopców Französiche Knabenschule w budynku przy ul. Panieńskiej (Frauenstraße 27)
178 1867 Koniec działalności francuskiej szkoły dla Chłopców Französiche Knabenschule w budynku przy ul. Panieńskiej (Frauenstraße 27)
179 1867 Początek działalności szkoły Barnimschule w budynku przy przy ul. Panieńskiej (Frauenstraße 27)
180 1887 Koniec działalności szkoły Barnimschule w budynku przy przy ul. Panieńskiej (Frauenstraße 27)
181 05.03.1873 Projekt przebudowy domu Lozitów i podwyższenie go o jedną kondygnację ANB 8222
182 19.10. 1835 Ukończenie budowy i przekazanie do użytku szkoły Ottoschule przy ul. Kurkowej (Schweitzerhof 4)
183 1894 Koniec działalności szkoły Ottoschule w budynku przy ul. Kurkowej (Schweitzerhof 4)
184 10.12.1811 Pożar kościoła św. Mikołaja
185 1814 Początek prac rozbiórkowych przy spalonym kościele św. Mikołaja
186 1816 Koniec prac rozbiórkowych przy spalonym kościele św. Mikołaja
187 28.03.1897 Projekt budowy drukarni General-Anzeiger, przy Nowym Rynku (Neuer Markt 3-4) ANB 949 i 948
188 1708 Budowa budynku przy Rynku Warzywnym (Krautmarkt 1)
189 1919 Przebudowa budynku przy Rynku Warzywnym (Krautmarkt 2) na Kościół Szwedzki (Svenska Sjömankyrkan)
190 29.09.1824 Ukończnie budowy szkoły Ottoschule przy ul. Kłodnej (Baumstraße 10)
191 Marzec 1904 Prace rozbiórkowe przy Kościele Pocysterskim (Zisterzienser Nonnenkloster – Katharinenkirche)
192 1827 Rozbiórka bram wodnych na nabrzeżu starego miasta: Baumtor, Fischertor, Mehltor
193 1905 Budowa linii tramwajowej na ulicy Wyszaka (Klosterhof)
194 1889 Wyburzenie kwartału zabudowy przy kościele Piotra i Pawła w obrębie ulicy Wyszaka (Klosterhof)
195 Lipiec 1864 Budowa szkoły podstawowej Klosterhofschule przy ulicy Wyszaka (Klosterhof 10)
196 1785 Budowa nowego gmachu Szpitala św. Piotra (Petri-Hospital) przy ulicy Wyszaka (Klosterhof 23)
197 1892 Rozbiórka gmachu Szpitala św. Piotra (Petri-Hospital) przy ulicy Wyszaka (Klosterhof 23)
198 1892 Początek budowy szkoły Otto-Knaben-Mittelschule przy ulicy Wyszaka (Klosterhof 23)
199 11.10.1894 Poświęcenie szkoły Otto-Knaben-Mittelschule przy ulicy Wyszaka (Klosterhof 23)
200 1909 Budowa domu kaznodziei kościoła św. Piotra i Pawła (Predigerhaus der Peter- und Paulskirche), przy ulicy Wyszaka (Klosterhof 33-34)
201 20.06.1903 Projekt budowy budynku Klosterhof 1 ANB 1741
202 16.12.1903 Projekt budowy budynku Große Ritterstraße 8 ANB 9319
203 1901 Początek budowy nowego szczytu zachodniego w Kościele św. Piotra i Pawła
204 1902 Koniec budowy nowego szczytu zachodniego w Kościele św. Piotra i Pawła
205 1929 Początek przebudowy dobudówki w Kościele św. Piotra i Pawła  od strony północnej
206 1930 Koniec przebudowy dobudówki w Kościele św. Piotra i Pawła  od strony północnej
207 1869 Budowa nowej konstrukcji drewnianej Mostu Parnickiego (Parnitzbrücke)
208 31.05.1905 Początek budowy nowej konstrukcji Mostu Parnickiego (Parnitzbrücke)
209 09.01.1909 Koniec budowy nowej konstrukcji Mostu Parnickiego (Parnitzbrücke)
210 1905 Budowa linii tramwajowej przez ulicę Energetyków (Große Lastadie)
211 1894 Rozbiórka starego kościoła św. Getrudy (Gertrudenkirche)
212 22.09.1894 Projekt budowy nowego kościoła św. Getrudy (Gertrudenkirche) ANB 887
213 1897 Ukończenie budowy nowego kościoła św. Getrudy (Gertrudenkirche)
214 26.05.1896 Projekt budowy domu proboszcza przy kościele św. Getrudy (Gertrudenkirche)
215 1929 Rozbiórka domów przy ul. Energetyków (Große Lastadie 102-103) pod budowę kościoła Katholische Christus Königkirche na Łasztowni
216 31.05.1931 Położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła Katholische Christus Königkirche na Łasztowni
217 25.10.1931 Konsekracja kościoła Katholische Christus Königkirche na Łasztowni
218 1839 Budowa szpitala miejskiego „Städtisches Krankenhaus” przy Wallstraße 11-16 na Łasztowni
219 15.10.1905 Projekt budynku handlowego Hansa-Haus przy ul. Energetyków (Große Lastadie 92)
220 29.01.1909 Projekt rozbudowy  budynku handlowego Hansa-Haus przy ul. Energetyków (Große Lastadie 92) o sąsiednie parcele (Große Lastadie 91-90)
221 1905 Rozbiórka Packhofu na Łasztowni
222 1906 Początek budowy Urzędu Celnego (Hauptzollamt) na Łasztowni
223 01.04.1908 Ukończenie budowy Urzędu Celnego (Hauptzollamt) na Łasztowni
224 1866 Budowa szkoły Wallschule przy Bulwar Gdański (Wallstraße 32/33)
225 16.06.1892 Projekt budowy szkoły Parnitzschule przy ul. Władysława IV (Parnitzstraße 25) na Łasztowni ANB 8428
226 1892 Ukończenie stanu surowego szkoły Parnitzschule przy ul. Władysława IV (Parnitzstraße 25) na Łasztowni VBdSS 1892/93
227 27.01.1894 Poświęcenie szkoły Parnitzschule, przy ul. Władysława IV (Parnitzstraße 25) na Łasztowni VBdSS 1893/94
228 14.11.1871 Pożar spichlerzy przy ulicy Zbożowej (Speicherstraße) na Łasztowni
229 1894 Rozbiórka domów przy Schiffbaulastadie 1, 2, 3 celem wytycznia ulicy Baumbrückstraße VBdSS 1894/95
230 1880 Rozbiórka zabudowań starej rzeźni na Łasztowni w pobliżu Mostu Kłodnego
231 1869 Początek budowy szkoły Altes Stadtgymnasium przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 8)
232 01.06.1871 Poświęcenie budynku szkoły Altes Stadtgymnasium przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 8)
233 1903 Zakończenie działalności  Altes Stadtgymnasium w budynku przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 8)
234 1904 Początek adaptacji budynku  Altes Stadtgymnasium przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 8) na cele biblioteki
235 1906 Koniec adaptacji budynku  Altes Stadtgymnasium przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 8) na cele biblioteki
236 29.06.1873 Położenie kamienia węgielnego pod nową Synagogę przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 9a)
237 03.05.1875 Poświęcenie nowej Synagogi przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 9a)
238 09.11.1938 Pożar  nowej Synagogi przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 9a) w wyniku podpalenie w Noc Kryształową
239 1940 Wysadzenie ruin Synagogi przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 9a) po pożarze w Noc Kryształową
240 1872 Początek budowy Poczty głównej przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 20) ANB 4455
241 01.12.1874 Otwarcie Poczty głównej przy ul. Dworcowej (Grüne Schanze 20)
242 09.05.1898 Projekt fontanny Sediny (Manzelbrunnen)
243 23.09.1898 Uroczyste otwarcie fontanny  Sediny (Manzelbrunnen)
244 01.11.1879 Początek działalności rynku przy Placu Tobruckim (na terenie przed obecnym dworcem autobusowym)
245 Czerwiec 1865 Ukończenie budowy ubezpieczalni Lebensversicherung Germania przy al. Niepodległości (Paradeplatz 16)
246 13.01.1926 Projekt przebudowy domu towarowego Gebrüder Horst  przy al. Niepodległości (Paradeplatz 19-21)
247 01.10.1865 Ukończenie budowy Odwachu miejskiego (Hauptwache)  przy al. Niepodległości (Paradeplatz 60)
248 15.03.1929 Zakończenie prac rozbiórkowych przy Odwachu miejskim (Hauptwache)  przy al. Niepodległości (Paradeplatz 60) i początek budowy UFA-Palsat
249 28.11.1929 Koniec budowy UFA-Palsat (Galeria Centrum), przy al. Niepodległości (Paradeplatz 60)
250 1877 Przebudowa otoczenia Bramy Portowej