Opublikowane przez w Biblioteka.

Ukazał się drugi numer Magazynu Miłośników Szczecina „Szczeciner”.

Szczeciner to czasopismo, którego tytuł to słowna hybryda, odwołująca się do pozytywnego stosunku do miasta, jego tożsamości i historii. To określenie osoby silnie związanej ze Szczecinem, bez kompleksów akceptującej fakt, że w przeszłości miastem władały różne nacje, posługujące się różnymi językami.

Wraz z drugim numerem czytelnicy otrzymają ponad dwadzieścia artykułów dotyczących rozmaitych szczecińskich miejsc, ludzi, pasji. W czasopiśmie przeczytać będzie można m.in o parku Żeromskiego wraz z wybudowaną w latach 1911–1912 restauracją „Parkhaus”, szczecińskich Odcinkach Polskiej Kroniki Filmowej, czy próbach big-beatowego zespołu „Nieznani” w rodzinnym mieszkaniu szczecińskiego „Bitelsa”. Wśród autorów artykułów znaleźć można m.in. Małgorzatę Wrzosek, Jana Iwańczuka, Mirosława Janiaka, Ryszarda Hałaburę, Jarosława Stychlerza, Przemysława Głowę, Szymona Jeża, Justynę Machnik i Pawła Knapa (redaktor naczelny).

Źródło: http://szczeciner.pl; http://www.facebook.com/szczeciner.