Opublikowane przez w Kultura i Sztuka.

Wiele cennych kompozycji Carla Loewego udostępnia w swoich zasobach Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Część materiałów zachowało się w postaci rękopisów i druków muzycznych. W celu przejrzenia wspomnianych unikatów wystarczy wejść na stronę internetową Książnicy Pomorskiej.

Wśród wszystkich zbiorów do najcenniejszych należą autografy kompozytora: ballada „Landgraf Philipp der Grossmüthige” oraz głos basowy pieśni chóralnych op. 22, a także odpisy oratoriów i innych kompozycji pochodzące z archiwum Maximiliana Runzego.

Zachowały się także odbitki litograficzne nut użytkowanych przez chór Marienstifts-Gymnasium, gdzie Carl Loewe uczył śpiewu i dawał uczniom do wykonania także własne utwory. Wśród edycji nutowych z XIX wieku na szczególną uwagę zasługują pierwodruki oratoriów i ballad kompozytora. Zbiorowe wydanie pt. „ Carl Loewes Werke: Gesamtausgabe der Balladen, Legenden, Lieder und Gesänge“ uwzględnia znaczną część twórczości wokalnej.

Pamiątką po szczecińskich koncertach, na których Carl Loewe prezentował swoje utwory, są drukowane teksty wykonywanych wówczas oratoriów. Książnica Pomorska posiada także książki na temat życia i twórczości kompozytora – od autobiografii do najnowszych opracowań współczesnych historyków i muzykologów, które dostępne są w Czytelni Muzycznej.

Wszystkie materiały dotyczące kompozytora umieszczono w kolekcji pod nazwą „Kompozycje Carla Loewe„.

Źródło: Książnica Pomorska