Opublikowane przez w Edukacja, Historia, Pomniki.

Najbliższe spotkanie w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zostanie w całości poświęcone pomnikom, które powstały w naszym mieście do 1945 roku. Gościem będzie Maciej Słomiński z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Początek w Ratuszu Staromiejskim 21 marca (środa) o godzinie 17.00.

W ostatnich latach toczy się dyskusja o rzeźbie szczecińskiej Sediny, która w okresie przedwojennym uznawana była za symbol miasta. Szczecińskie pomniki to jednak nie tylko Sedina. Pojawiły się w przestrzeni publicznej Szczecina już od średniowiecza. Za pierwszy uznać należy bowiem figurę św. Ottona z Bambergu, apostoła Pomorza, zdobiącą od XIV w. fasadę kościoła zamkowego, która oprócz funkcji kultowej spełniała funkcję memoratywną.

Stuleciem pomników był jednak w Szczecinie dopiero wiek XIX. Zapoczątkowany został w 1793 r., kiedy to na ówczesnym Białym Placu Parad (obecnie pl. Żołnierza Polskiego) stanął marmurowy pomnik zmarłego w 1786 r. króla Fryderyka II. Łącznie w okresie do wybuchu I wojny światowej szczecinianie uczcili pomnikami jeszcze czterech członków dynastii Hohenzollernów. Upamiętniono ponadto kilka zasłużonych dla miasta i Pomorza osób.

O tym, gdzie znajdowała się w mieście pomnikowa galeria Hohenzollernów, jakie nurty ideowe znalazły odzwierciedlenie w powstałych wówczas pomnikach i jakie formy te ostatnie przybierały opowie Maciej Słomiński, pracownik szczecińskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zaproszony przez organizatorów gość to autor licznych publikacji na temat architektury Pomorza Zachodniego i Szczecina w okresie do 1945 roku. Od kilku lat zaangażowany jest także w działania na rzecz ochrony zabytkowej substancji Cmentarza Centralnego w Szczecinie (współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego, współautor i redaktor wydanej w 2005 roku monografii tej nekropolii).

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 21 marca (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: Maciej Słomiński (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie)
  • pełny tytuł wykładu: „Chwała dynastii i patriotyzm lokalny. Szczecińskie pomniki w okresie do 1945 r.”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

Chwała dynastii i patriotyzm lokalny.

Szczecińskie pomniki w okresie do 1945 r.