Środy z historią Szczecina – „Socjotopografia średniowiecznego Szczecina”

W najbliższą środę (15 lutego) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. W Ratuszu Staromiejskim wykład na temat socjotopografii średniowiecznego Szczecina wygłosi Małgorzata Mika z Polic.

Szczecin w pierwszej połowie XIV wieku, choć nie dorównywał wielkością innym miastom nadbałtyckim, odgrywał ważną rolę i prężnie się rozwijał. Powstanie samorządu miejskiego, udział w handlu morskim w ramach Hanzy, wykształcenie się licznych gałęzi rzemiosł znajdowało odzwierciedlenie w zróżnicowaniu społecznym i w wyglądzie zewnętrznym miasta.

Jednym z nielicznych źródeł dających wgląd w różne aspekty życia szczecińskich mieszczan w tym okresie jest księga miejska z 1 poł. XIV w. Jej zapisy ukazują m.in. ich stosunki rodzinne, praktyki religijne, rolę i pozycję kobiety oraz sposoby dbania o zdrowie i higienę.

Odtworzona na podstawie tego unikalnego źródła socjotopografia Szczecina (lokalizacja domostw przedstawicieli poszczególnych grup zawodowo-społecznych w przestrzeni miejskiej) wykazuje pewne prawidłowości. Podobnie jak w innych miastach nadbałtyckich handel, zarówno detaliczny jak i hurtowy, oraz znaczna część produkcji rzemieślniczej koncentrowały się w dzielnicach położonych wzdłuż nabrzeża portowego. Tam też znajdowały się najważniejsze budowle miejskie, domy patrycjuszy i najbogatszych mieszczan. Pozostałe rejony zamieszkiwali głównie przedstawiciele rzemiosł produkcyjnych, takich jak: tkacze, młynarze, garbarze i białoskórnicy, a nawet ludność rolnicza. Wyniki swej detektywistycznej pracy nad księgą miejską przedstawi Małgorzata Mika.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 15 lutego 2012 (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: Małgorzata Mika (Police)
  • temat wykładu: „Socjotopografia średniowiecznego Szczecina w świetle księgi miejskiej z 1 poł. XIV w.”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Architektura i Urbanistyka, Edukacja, Historia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.