Opublikowane przez w Biblioteka, Historia.

W najbliższy wtorek (31 stycznia) odbędzie się promocja książki autorstwa Anny B. Kowalskiej oraz Marka Dworaczyka, zatytułowanej „Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum”. Początek spotkania w Ratuszu Staromiejskim o godzinie 13.00.

W publikacji podjęto próbę spojrzenia na dzieje naszego miasta do czasów jego lokacji, a więc 1243 roku. Ze względu na bardzo małą ilość źródeł pisanych z tego okresu o Szczecinie (historycy dysponują do dziś przede wszystkim trzema żywotami św. Ottona oraz kilkoma innymi, niewielkimi wzmiankami) wiedza o mieście do połowy XIII wieku ogranicza się głównie do rezultatów badań archeologicznych. Autorzy monografii dokonali kompleksowej analizy dostępnego do dnia dzisiejszego materiału. Rezultaty badań z lat 50-6o XX wieku uzupełnili o wyniki późniejszych prac wykopaliskowych na Podzamczu. W monografii główną uwagę poświęcono „dzielnicy” nadodrzańskiej, a więc rejonowi tzw. podgrodzia.

Szczegółowo omówiono zagadnienia ważne z punktu widzenia rozwoju i historii gospodarczej wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, w którym obszar nadodrzański odgrywał kluczową rolę. Uwzględniono przemiany w charakterze i rozplanowaniu zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej, warunki życia codziennego mieszkańców, sposoby zdobywania pożywienia, pracę rzemieślniczą i chałupniczą, ubiór, ozdoby, rozrywki.

Warto zaznaczyć, iż po publikacjach: „Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze zamkowe” (1983) oraz „Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium” (2003) to w ostatnim czasie dopiero trzecia, większa praca o charakterze naukowym, w której podjęto się próby analizy źródeł archeologicznych.

Wydawcy książki wspólnie z Muzeum Narodowym w Szczecinie na ostatni dzień stycznia zaplanowali promocję książki. Oprócz autorów, wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. znani naukowcy: prof. Przemysław Urbańczyk oraz prof. Marian Rębkowski. Jak dowiedziała się redakcja Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl nietypowa godzina spotkania (13.00) spowodowana jest obecnością podczas promocji gości z Warszawy.

Niebawem na naszym portalu ukaże się obszerna recenzja monografii.

Podstawowe informacje o wydarzeniu oraz książce:

  • termin: 31 stycznia 2012 (wtorek), godzina 13.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • uczestnicy: Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk (autorzy książki), prof. Przemysław Urbańczyk, prof. Marian Rębkowski
  • pełny tytuł publikacji: „Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum”
  • seria: „Origines Polonorum”
  • wydawcy: Wydawnictwo TRIO, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie
  • format A4, oprawa twarda, 594 strony, cena katalogowa – 68,00 zł brutto