Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka, Edukacja, Historia.

W najbliższą środę (18 stycznia, godz. 17.00) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. W Ratuszu Staromiejskim prelegent – dr inż. arch. Izabela Kozłowska z ZUT-u  opowie o szczecińskiej twierdzy – jej historii, reliktach oraz wpływie na rozwój przestrzenny miasta.

Patrząc na obydwie bramy szczecińskie, Portową i Królewską, trzeba nie lada wyobraźni, aby zobaczyć je jako element potężnych fortyfikacji, którymi było otoczone miasto do końca XIX w. Wówczas to wskutek utraty właściwości obronnych na polecenie władz centralnych państwa pruskiego zostały zburzone i zniwelowane urządzenia i wały forteczne istniejącej od ponad 200 lat twierdzy Szczecin. Przez cały ten czas wywierała ona ogromny wpływ na rozwój przestrzenno-architektoniczny miasta.

Budowę twierdzy Szczecin rozpoczęli w 1630 r. Szwedzi, którzy do końca XVII w. przekształcili miasto dysponujące jedynie obwarowaniami z okresu średniowiecza w silnie umocniony ośrodek. W latach 1724–1740 twierdzę znacznie rozbudowali królowie pruscy, którzy w 1720 r. włączyli miasto w granice swego państwa. Wszystkie rozbudowy i modernizacje twierdzy, realizowane zarówno przez Szwedów, jak i Prusaków, prowadzone były zawsze zgodnie z wymogami ówczesnej ars militaria.

Historia twierdzy Szczecin, jej relikty i ich wzajemne powiązania przestrzenne, rola twierdzy w rozwoju urbanistyczno-architektonicznym miasta to główne zagadnienia badań prowadzonych od lat przez architekt dr Izabelę Kozłowską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Ich wyniki zostaną przedstawione przez wyżej wymienionego gościa podczas najbliższego spotkania. Prelegent jest pracownikiem Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. W 2008 roku dr Kozłowska obroniła pracę doktorską pt. Szczecińskie fortyfikacje nowożytne. Rola fortyfikacji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej.

Podstawowe informacje o wydarzeniu:

  • termin: 18 stycznia 2012 (środa), godzina 17.00
  • miejsce: Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu)
  • prelegent: dr inż. arch. Izabela Kozłowska (Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT)
  • temat wykładu: „Twierdza Szczecin. Historia – relikty – wpływ na rozwój przestrzenny miasta”

„Środy z historią Szczecina” – cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem cyklu jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich.

dr inż. arch. Izabela Kozłowska

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT