Opublikowane przez w Historia, Kultura i Sztuka.

Muzeum Narodowe zakończyło prace nad nową oprawą wystawy, znanej dotąd pod nazwą „Mecenat artystyczny Książąt Pomorza Zachodniego”. Od niedawna można ponownie oglądać  ekspozycję, którą teraz zatytułowano „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”.

„Nowa-stara” wystawa poświęcona jest sztuce na dworze książąt pomorskich w okresie jej największego rozkwitu w XVI i początkach XVII wieku. Po wygaśnięciu dynastii w 1637 roku spuścizna po książętach została podzielona między ich spadkobierców i w dużej mierze rozproszona, jednak dzieła sztuki, które zachowały się do dzisiaj i są prezentowane na wystawie, dają świadectwo niezwykłego znaczenia pomorskiego dworu książęcego jako ośrodka kultury i sztuki późnego renesansu.

Kolekcja szczecińskiego Muzeum jest największym istniejącym zbiorem związanym z działalnością mecenasowską książąt z dynastii Gryfitów. Na wystawie można obejrzeć obrazy, rzeźby oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Jednym z najcenniejszych spośród prezentowanych obiektów jest „Portret Filipa I” pędzla Lucasa Cranacha Młodszego z 1541 roku. Unikatowym zabytkiem kultury dworskiej jest także „Drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego”, siedmiometrowej długości obraz Corneliusa Crommeny’ego z 1598 roku, na którym przedstawiono aż sto pięćdziesiąt pięć osób z rodu Gryfitów. Niezwykle ważną część ekspozycji stanowią wydobyte po drugiej wojnie światowej z krypty szczecińskiego zamku stroje i klejnoty, ze słynną wysadzaną diamentami egretą (ozdobą kołpaka) księcia Franciszka I. Na wystawie zaprezentowano również wypożyczony z katedry w Merseburgu „Portret księcia Franciszka I na marach”, ukazujący księcia w tym samym stroju i z tymi samymi klejnotami, które można obejrzeć na ekspozycji.

W trakcie przygotowań do wystawy wiele zabytków poddanych zostało gruntownej konserwacji, dzięki czemu odzyskały pierwotny wygląd i dawny blask. Aby wydobyć piękno renesansowych przedmiotów, zadbano również o nowoczesną infrastrukturę wystawienniczą, profesjonalne gabloty i oświetlenie. Przy omawianiu zagadnień związanych z kulturą i sztuką Pomorza wykorzystano także prezentacje multimedialne.

Informacje o wystawie:

  • miejsce: Galeria Sztuki Dawnej (ul. Staromłyńska 27)
  • godziny otwarcia: wtorek–piątek 10.00–18.00, sobota–niedziela 10.00–16.00
  • bilety: 10 zł normalny/ 5 zł ulgowy/ czwartek bezpłatny
  • kurator wystawy: Monika Frankowska-Makała

Galeria Sztuki Dawnej

ul. Staromłyńska 27