Opublikowane przez w Portal.

Kp Szczecin Nad Odrą prowadzi poszukiwania do sprawy  OP-77/11 na podstawie Listu Gończego sygn. akt. 2Ds 167011/Sp(c) wydanego przez Prokuraturę Rejonową Szczecin Zachód

Józef Kuśmierek
s. Józefa, Jadwiga zd. Szymańska
ur. 04.11.1964r. w Policach
zam. Szczecin ul. Biskupa Bandurskiego

w/w poszukiwany, podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art 177 § 2 KK w związku z art. 178 § 1 KK

W przypadku posiadania informacji o miejscu pobytu mężczyzny przestawionego na fotografii prosimy o kontakt z KP Szczecin Nad Odrą tel.: 91-82-16-435, 91-82-19-104 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 997, 112.

Osrtrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w uczieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk)

Źródło: http://www.szczecin.kwp.gov.pl/poszukiwani/7791-jozef-kumierek