Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka, Fotografie, Miejsca.

Oryginał zaprezentowanej fotografii lotniczej, datowanej na 1937 r., znajduje się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Zdjęcie sygnowane jest niemiecką pieczęcią świadczącą o jego opatrzeniu klauzulą tajności.

Pieczęć znajdująca się na odwrocie fotografii.

Zapraszam do pobrania fotografii w wyższej rozdzielczości i życzę wielu miłych wrażeń w czasie oglądania, a tym samym poznawania historii naszego miasta.

Fotografia lotnicza z 1937 r. (30,1 MB)

Niniejszym chciałam złożyć podziękowania dla Ewy Staneckiej (Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków), za wyrażenie zgody na publiczną prezentację elektronicznej kopii zrobionej ze zdjęcia lotniczego Starego Miasta i Łasztowni z 1937 r., dzięki któremu powstał ten cykl artykułów.

Dziękuję Marii Kompowskiej za zaufanie, kiedy oddawała w moje ręce oryginalną fotografię w celu wykonania kopii elektronicznej. Dziękuję również za wyrażenie zgody na umieszczenie dodatkowych fotografii pochodzących ze zbiorów WUOZ.

Składam podziękowania dla wszystkich osób, które służyły mi swoją pomocą. Za konsultacje w sprawach dla mnie wątpliwych, jak i również za użyczenie skanów cennych fotografii i pocztówek ze zbiorów portalu sedina.pl oraz prywatnych kolekcji: Bachinstitutowi, Arkadiuszowi Bisowi (Busol), Stanisławowi Dowlaszowi, Józefowi Dwojakowi, Janowi Iwańczukowi (Schulz), Mirosławowi Janiakowi (mirekjot), Tomaszowi Terpiłowskiemu oraz Radkowi Walkiewiczowi.

Specjalne podziękowania składam dla Bachinstitutu za możliwość wglądu do prywatnego planu Starego Miasta i Łasztowni oraz dla Marii Łuczak, jako mojej pierwszej czytelniczce, za cierpliwość i czuwanie nad poprawną stylistyką tekstu, a także Krzysiowi za pomoc w zmaganiu z językiem niemieckim.

Przy pisaniu tekstów korzystałam głównie z dokumentacji ANB oraz Akt Kanalizacji znajdujących się w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz Szczecińskich Ksiąg Adresowych (1829–1943).

Korzystałam również m.in. z Dziejów Szczecina, czasopisma „sedina.pl magazyn”, zbiorów portalu, Encyklopedii Szczecina, Szczecina barokowego (M. Słomiński, R. Makała, M. Paszkowska), Przemian w zabudowie szczecińskiego Starego Miasta w XIX w i na początku XX w. (M. Słomiński), Karty Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa – Rzeźnia, Rozwoju przestrzennego Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej (B. Kozińska), Dziejów architektonicznych nowoczesnego Szczecina 1808–1945 (W. Łopuch), Alte Hofe (M. Reepel) oraz artykułów z ówczesnych gazet szczecińskich.

Małgorzata Wrzosek (Gonia)