Opublikowane przez w Wydarzenia.

Złożeniem kwiatów na placu Grunwaldzkim uczczono w Szczecinie pamięć ofiar stanu wojennego. W uroczystości w południe wziął udział prezydent miasta i przedstawiciele „Solidarności”.

– 13 grudnia wpisał się w historię naszego kraju w sposób dramatyczny – mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Według mnie, wprowadzenie stanu wojennego było zamachem na swobody obywatelskie na to, co w Polsce w tamtym czasie się działo. Rok 1980 przyniósł nadzieję i szansę, że ten system komunistyczny można zmienić, że on może się rozsypać pod wpływem mnóstwa ludzi, którzy myślą w Polsce inaczej. Dlatego warto o tym pamiętać, warto się spotkać pod tablicą upamiętniającą 13 grudnia, żeby pokazać, że wiemy, pamiętamy i że ofiary wtedy poniesione nie były nadaremnymi.

Dokładnie 29 lat temu na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny. Ogłosił go o 6:00 w radio generał Wojciech Jaruzelski.

Oficjalnym powodem ogłoszenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy.

Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.

Miłosz Gocłowski, Polskie Radio Szczecin, 13 XII 2010 r.

Fot. Łukasz Szełemej