Opublikowane przez w Wydarzenia.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz  Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zapraszają na cykl wydarzeń przygotowanych przez szczeciński oddział IPN w Warszawie.

Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 – Styczeń ’71 w najnowszych publikacjach szczecińskiego IPN.

W ramach spotkania odbędzie się:

– otwarcie wystawy Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień ’70 – Styczeń ’71 z udziałem prof. dr hab. Jerzego Eislera – dyrektora Oddziału IPN w Warszawie oraz dr. Marcina Stefaniaka – dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie;

– promocja sześciu publikacji dotyczących Grudnia ’70 i Stycznia ’71 w Szczecinie z udziałem autorów i redaktorów książek.

Grudzień ’70 w Polsce jest jednym z tzw. przełomowych miesięcy – ważnym momentem w dziejach Polski Ludowej, kiedy robotnicy zamanifestowali swój sprzeciw wobec polityki władz. Jedną z aren dramatycznych wydarzeń był Szczecin, gdzie 17 i 18 grudnia 1970 r. na ulicach miasta zginęło kilkanaście osób.

Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie w wielu działaniach stara się upamiętnić ten spacyfikowany krwawo bunt. Tym razem o wydarzeniu opowiemy w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. Odbędzie się tam uroczysty wernisaż najnowszej wystawy pt. Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień ’70 – Styczeń ’71. Po otwarciu, w tym samym miejscu, będzie miała miejsce promocja sześciu wydawnictw przygotowanych przez szczeciński oddział IPN. Znajdą się wśród nich wybory dokumentów różnej proweniencji, dotyczące grudniowego dramatu, a także styczniowego strajku, zbiory studiów traktujące o stosunku inteligencji do Grudnia ’70, pokonferencyjny plon, gdzie na temat tego przełomu wypowiadali się historycy i socjolodzy, a także album prezentujący kilkaset zdjęć wykonywanych w tym czasie przez szczecińskich fotoreporterów i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

13 grudnia 2010 r., początek godz. 17.00, Centrum Edukacyjne IPN w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Wstęp wolny.

* * *

Wernisaż wystawy plenerowej Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 – Styczeń ’71.

Ekspozycja opowiada o krwawo stłumionej rewolcie z zimy 1970/1971 r. w Szczecinie, o odwadze osób, które umiały siłą przeciwstawić się dyktaturze partii. Wystawa obrazuje, jak zatomizowane społeczeństwo było w stanie zorganizować się walcząc o wspólną sprawę. W Szczecinie doszło nie tylko do krwawo stłumionych zamieszek, ale przede wszystkim do dwóch wielkich strajków obejmujących praktycznie cały Szczecin i okolice. Strajków, którymi wymuszono zniżenie się władzy do poziomu robotnika. Strajków, których organizacja i cele stały się wzorem podczas Sierpnia ’80. Wystawa składa się z 20 dużych plansz rozmieszczonych na ścianach pięciu sześcianów. Eksponowana będzie do 31 stycznia 2011 r. Wystawa współorganizowana przez szczeciński Oddział IPN oraz Miasto Szczecin.

14 grudnia 2010 r., początek godz. 12.00, Skwer im. B. Prusa (róg ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej).