Opublikowane przez w Wydarzenia.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Urząd Miasta Szczecin zapraszają na III Konferencję Edukacyjną „Szczecin i jego miejsca”. Obrady odbędą się 10 XII 2010 r. w siedzibie OBEP IPN w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 14.

Program:

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji (Elżbieta Masojć – zastępca Prezydenta Szczecina, Artur Gałęski – Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Mariusz Grab – członek Zarządu Polskiego Radia Szczecin, dr Marcin Stefaniak – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)

Sesja pierwsza (prowadzący: prof. dr hab. Edward Włodarczyk)

9.15–9.35

Paweł Migdalski (US)

Zapomniane zakątki. Dawne średniowieczne wsie wchłonięte przez miasto Szczecin w szkolnej edukacji historycznej

9.35–9.55

dr Rafał Simiński (US)

Miejsce parafii w życiu średniowiecznego miasta na przykładzie kościoła św. Jakuba w Szczecinie

9.55–10.15

dr Janina Kochanowska

Zamek książęcy w Szczecinie i jego walory edukacyjne

10.15–10.35

prof. dr hab. Radosław Gaziński (US)

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII w.

10.35–11.00

Dyskusja i przerwa

Sesja druga (prowadzący: prof. dr hab. Radosław Gaziński)

11.00–11.20

prof. dr hab. Edward Włodarczyk (US)

Zapomniane miasto w Szczecinie-Grabowie

11.20–11.40

dr Maciej Szukała (APSz)

Rola Archiwum Państwowego w Szczecinie w badaniach nad dziejami regionu w XIX i XX w.

11.40–12.00

dr hab. Renata Gałaj-Dempniak (US)

Motywy ornitologiczne na elewacjach szczecińskich budynków z okresu XIX i początku XX w.

12.00–12.20

Lucjan Bąbolewski (KP)

Książnica Pomorska – zabytek, muzeum, biblioteka

12.20–12.40

Zofia Fenrych (IPN)

Wieże Baresela, Quistorpa, Bismarcka – ich rola i znaczenie w pierwszej połowie XX w. oraz współczesne losy

12.40–13.10

Dyskusja i przerwa

Sesja trzecia (prowadzący: Katarzyna Rembacka)

13.10–13.30

dr Tomasz Ślepowroński (US)

Polskie miejsca w Szczecinie przed 1945 r.

13.30–13.50

Magdalena Semczyszyn (IPN)

Szczecin – „najmłodsze żydowskie osiedle w powojennej Polsce”. Miejsca związane z działalnością Żydów w mieście w latach 1946–1950

13.50–14.10

Paweł Knap (IPN)

Plac Solidarności, czyli Szczecin jak na dłoni

14.10–14.30

dr Eryk Krasucki (US)

Sala w „Warskim” – miejsce jak najbardziej polityczne (na przykładzie wydarzeń z 1970/71 i 1980 r.)

14.30–14.50

dr Piotr Fiuk (ZUT)

Historia miejsca – szczecińskie Podzamcze. Przywracanie tożsamości staromiejskiej dzielnicy

14.50

Dyskusja i podsumowanie konferencji