Opublikowane przez w Pomniki.

Skończył się pierwszy etap prac konserwatorskich fontanny. To był wstęp do całkowitej zmiany wizerunku placu, na którym z inicjatywy społecznej stanie do 31 lipca 2012 r. kopia najsłynniejszego szczecińskiego pomnika – Sediny.

Prace konserwatorskie objęły kamienną podstawę pomnika. Kopii rzeźby jeszcze nie ma. Pierwowzór odsłonięty 23 września 1898 r. w nie wyjaśnionych do dziś okolicznościach znikł w czasie wojny lub tuż po.

3,6 mln zł od marszałka i miasta

Kamienną podstawę, którą tworzą piaskowce i granit, oczyszczono, odsolono, wzmocniono i zdezynfekowano oraz wymieniono ubytki spoin. Firma Kielart, która wygrała przetarg na wykonanie tych prac, przytnie też roślinność wokół fontanny.

– Zadbano również o podziemną izolację zewnętrznych ścian niecki basenu – mówi Monika Bąk z Zakładu Usług Komunalnych. – Oczyszczono też zbiornik fontanny i wykonano nową nawierzchnię dna. A kamienne elementy wodotrysku pokryto środkiem, który uodporni je na wilgoć.

Prace konserwatorskie trwały do końca listopada. Koszt renowacji nadszarpniętej zębem czasu zabytkowej podstawy fontanny to 128 tys. zł. Pełny koszt zrobienia kopii pomnika oraz odrestaurowania dawnego wyglądu placu, to 3,6 mln zł. Marszałek wspomógł inwestycję kwotą 2,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Resztę dołoży miasto. Sama rekonstrukcja pomnika Sediny i otaczającej ją postaci kosztować ma około 2,5 mln zł.

– Rekonstrukcja pomnika, modernizacja i remont całego placu Tobruckiego w Szczecinie uwzględni jego historyczny układ, co uczyni ten punkt miasta prawdziwą jego wizytówką – tłumaczy Władysław Husejko, były już marszałek. – Szczecinowi to się po prostu należy i dlatego poparłem inicjatywę.

Sedinę zaczną w styczniu

Przed wojną plac został specjalnie ukształtowany i ozdobiony roślinnością sprowadzoną z całego świata. W basenach unosiła się specjalnie dobrana wodna roślinność. Wokół posadzono rzadkie okazy drzew i krzewów. Były specjalnie wytyczone alejki i miejsca, gdzie można było wypoczywać.

Po wojnie plac został zniszczony, a na miejscu Sediny postawiono kotwicę. W październiku 2008 r. pasjonaci historii miasta, na czele których stanęła nie żyjąca już Genowefa Piwońska, rozpoczęli starania o wpisanie Kompozycji Figuralnej Fontanny Sedina do rejestru zabytków, co też się stało. Była to podstawa o staranie się o dofinansowanie z Unii.

Trwająca od kilku lat zbiórka społeczna pieniędzy pozwoliła na wykonanie pomniejszonej makiety gipsowej, wykonanej przez profesorów warszawskiej ASP, Adama Myjaka i Antoniego Janusza Pastwy. To oni wsławili się na świecie odtwarzając kwadrygę Apollina kierującego czterokonnym rydwanem na frontonie Teatru Wielkiego w Warszawie.

– Realizacja projektu rozpocznie się pierwszego roboczego dnia stycznia przyszłego roku – zapewnia Robert Grabowski z urzędu miasta. – Na początku przyszłego roku wybrany zostanie też wykonawca, co nie zmieni tej daty. Zakończenie całości nastąpi do lipca 2012 r.

Marek Rudnicki, Głos Szczeciński, 6 XII 2010 r.