Opublikowane przez w Wydarzenia.

Szczeciński Klub Katolików, będący członkiem ogólnopolskiej rodziny Klubów Inteligencji Katolickiej, powstał na fali zmian, jakie przyniósł Polsce Sierpień ’80. W rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1980–1981 SKK jednoznacznie opowiadał się po stronie „Solidarności”, w latach późniejszych przez cały czas pozostawał ważnym elementem na mapie szczecińskich inicjatyw niezależnych. Klub kontynuował działalność po 1989 r. W zmienionych realiach politycznych jego działacze mogli swobodnie udzielać się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Poszczególni członkowie SKK pełnili funkcje w posłów, senatorów czy radnych samorządowych.

4 grudnia 2010 r. mija 30 lat od formalnej rejestracji stowarzyszenia. Z tej okazji Oddział IPN w Szczecinie oraz SKK zapraszają na obchody 30-lecia klubu, które odbędą się w dolnym kościele oo. Jezuitów przy ul. Pocztowej 22 w Szczecinie. Ich szczegółowy program przedstawiamy poniżej.

9:00 – uroczysta msza św. dziękczynna za 30 lat działalności SKK celebrowana przez abp. Andrzeja Dzięgę

10:00 – otwarcie obchodów: abp Andrzej Dzięga, Krystyna Bodnar, dr Marcin Stefaniak

10:15 – otwarcie wystawy Wierni ideałom. Niezależne środowiska katolików świeckich w Szczecinie w latach 1945–1989 – Zofia Fenrych, Michał Siedziako

10:30 – Niezależne środowiska katolików świeckich w Szczecinie przed Sierpniem ’80 – panel dyskusyjny z udziałem dr. Marcina Stefaniaka (prowadzący), Wojciecha Klukowskiego, prof. Jacka Ławickiego, Jana Tarnowskiego oraz dr. Mieczysława Ustasiaka

12:00–12:15 – przerwa na kawę

12:15 – Od strajków sierpniowych 1980 r. do wyborów czerwcowych 1989 r.: Szczeciński Klub Katolików na tle ruchu klubowego w kraju – panel dyskusyjny z udziałem Michała Siedziaki (prowadzący), dr. Konrada Białeckiego, dr. Marcina Stefaniaka oraz ks. prof. Grzegorza Wejmana

13:45–14:00 – przerwa na kawę

14:00 – Co nam zostało z tamtych lat? Szczeciński Klub Katolików przed i po 1989 r. we wspomnieniach działaczy – panel dyskusyjny z udziałem Przemysława Fenrycha (prowadzący), Andrzeja Beringa, Edmunda Bilickiego oraz Krystyny Bodnar

15:30 – Bogu i Ojczyźnie – występ chóru „Hejnał”

http://ipn.gov.pl