Opublikowane przez w Wydarzenia.

Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8, zaprasza na wykład dr Agnieszki Borysowskiej – Jak żegnano ostatnich Gryfitów? Rzecz o drukach okolicznościowych publikowanych na pogrzeby książąt pomorskich, który odbędzie się w ramach cyklu Środy z historią Szczecina. Początek spotkania 17 listopada 2010 r., godz. 17:00. Wstęp wolny.

Pierwsza połowa XVII w. to czas szczególnie trudny dla Szczecina i całego Pomorza. Książęta z dynastii Gryfitów, władającej tymi terenami nieprzerwanie od XII w., umierają nie pozostawiając po sobie potomków. W tym dramatycznym okresie, w czasie którego wciąż pojawiała się konieczność odprowadzania do miejsca pochówku kolejnych książąt, całą społeczność pomorską przejmowała trwoga o dalsze losy ich państwa. Wraz ze śmiercią ostatniego z władców – Bogusława XIV – Pomorze straciło bezpowrotnie swoją państwową niezależność. Autorka wystąpienia proponuje powrót do wydarzeń tamtych lat i przyjrzenie się atmosferze panującej w schyłkowym okresie Księstwa Pomorskiego przez pryzmat druków okolicznościowych publikowanych wówczas w związku z pogrzebami książąt. Podczas wystąpienia szczegółowo omówione zostaną najciekawsze przykłady takich publikacji, a przede wszystkim te z nich, które zwierają tzw. formy kunsztowne, czyli poezję zorganizowaną według specjalnych chwytów formalnych, pełną symbolicznych sensów, przekazów ukrytych w towarzyszącej im warstwie graficznej, znaczeń zaszyfrowanych w liczbach, itd. Wykład będzie ilustrowany zdjęciami omawianych druków, które na co dzień przechowywane są w skarbcu Książnicy Pomorskiej i udostępniane tylko do badań naukowych.

http://muzeum.szczecin.pl