Koniec pewnej epoki

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zaprasza 3 września 2010 r. do Książnicy Pomorskiej na promocję publikacji Artura Kubaja z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie pt. Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne ’89 w województwie szczecińskim w dokumentach.

Publikacja ukazała się w serii Dokumenty i składa się z blisko stustronicowego wstępu, zbioru dokumentów oraz zdjęć i fotokopii materiałów  ilustrujących kampanię wyborczą. We wstępie omówiono uwarunkowania społeczno-polityczne w Polsce w okresie 1986–1989 oraz kolejno sytuację szczecińskiej „Solidarności” od momentu zakończenia strajku sierpniowego w 1988 r. do zakończenia obrad Okrągłego Stołu, a następnie przedstawiono powstanie Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, przebieg kampanii wyborczej w ówczesnym województwie szczecińskim ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyłaniania kandydatów, zarówno strony solidarnościowej, jak i partyjno-rządowej, działania Służby Bezpieczeństwa oraz wyniki wyborów w województwie szczecińskim. Część obejmująca zebrane materiały źródłowe przedstawia 95 dokumentów uporządkowanych chronologicznie w trzech obszarach: I – Służba Bezpieczeństwa, II – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, III – Opozycja To jedno z pierwszych opracowań na ten temat. W trakcie prac nad publikacją przeprowadzono kwerendę w archiwach IPN, Archiwum Państwowym w Szczecinie, Archiwum Senatu RP, Książnicy Pomorskiej. Wykorzystano także zbiory prywatne działaczy ówczesnej „Solidarności”.

W trakcie spotkania odbędzie się także dyskusja z udziałem Przemysława Fenrycha, Andrzeja Milczanowskiego, Edwarda Radziewicza oraz Mieczysława Ustasiaka. Współorganizatorami spotkania są Książnica Pomorska, Koło Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Podczas promocji będzie można zakupić publikację w cenie 38 zł.

Termin: 3 września 2010 r., godz. 16:00.

Miejsce: Szczecin, Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblioteka, Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.