Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka, Publicystyka.

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina proponuje koncepcję zamknięcia ul. Rayskiego na odcinku od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego dla ruchu samochodowego oraz stworzenie w tym miejscu strefy pieszej. Byłaby to kontynuacja Deptaku Bogusława, który podczas tegorocznych wakacji pękał w szwach, co oznacza, że szczecinianie chcą spędzać na nim swój wolny czas. Teraz, jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, nadszedł czas na podjęcie kolejnego kroku.

Historia jedynego z prawdziwego zdarzenia deptaku w Szczecinie pokazuje, że szczecińskie Śródmieście dysponuje ogromnym, niewykorzystanym potencjałem. Dziś, po dziesięciu latach od zamknięcia ul. Księcia Bogusława X na odcinku od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhofa, wspomniany deptak jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych w mieście. Duża liczba lokali gastronomicznych, a także ponadprzeciętna uroda odrestaurowanych kamienic, przyciągają w to miejsce rzesze zarówno szczecinian, jak i turystów.

Ulica, która stała się deptakiem

Gdy w 2000 r. utworzono pierwszą strefę pieszą w Śródmieściu, nikt nie spodziewał się, że przez następne 10 lat będzie to jedyne takie miejsce w tej części miasta. Deptak Bogusława miał być jedynie niewielką, 200-metrową częścią ambitnego planu stworzenia „serca Szczecina” wokół pl. Zamenhofa. Ciąg pieszy obejmować miał również ulice: Jagiellońską (na odcinku od pl. Lotników do al. Wojska Polskiego), Monte Cassino (od pl. Odrodzenia do pl. Zamenhofa), a także Generała Rayskiego (od pl. Grunwaldzkiego do pl. Zamenhofa). Do dziś żadna z tych ulic nie została wyłączona z ruchu kołowego.

Do 2003 r. deptak dzierżawiło Szczecińskie Centrum Renowacyjne, które było jednocześnie właścicielem przyległych do deptaku kwartałów. Następnie został przejęty przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Przyczyniło się to do rezygnacji organizatorów imprez, którzy za postawienie ogródka, bądź namiotu musieli płacić stawki odpowiednie dla drogi powiatowej. Od 2006 r. deptak zarządzany jest ponownie przez SCR. W tym samym roku kulturalną ofertę deptaka wzbogaciła nowa scena Teatru Współczesnego – Teatr Mały.

Najwyższy czas na kolejny krok

Deptak Rayskiego byłby nie tylko przedłużeniem Deptaku Bogusława, lecz również połączeniem go ze szczecińskim Złotym Szlakiem. Jednym ze słabych punktów Deptaku Bogusława jest brak połączenia komunikacji miejskiej, prowadzącej bezpośrednio do strefy pieszej. Otwarcie strefy na pl. Grunwaldzki, który jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta, umożliwiłoby mieszkańcom Szczecina, a także turystom, bezpośrednie dostanie się do ciągu Rayskiego-Bogusława komunikacją miejską.

Fot. Piotr Czypicki

Stworzenie kolejnej strefy pieszej wpisuje się doskonale w założenia nowej marki miasta Szczecin Floating Garden 2050. Szczecin – nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom oraz stawiające na ekologię – ma szansę zyskać kolejną przestrzeń w Śródmieściu, na której można wprowadzić elementy zieleni oraz uwolnić ją od spalin samochodowych.

Wyłączanie śródmiejskich ulic z ruchu kołowego niesie ze sobą ryzyko tworzenia się korków. Tego ryzyka nie podjęto do tej pory, obawiając się komunikacyjnych skutków zamknięcia dla samochodów ul. Jagiellońskiej, która stanowi istotny ciąg komunikacyjny w Śródmieściu. Z tego powodu nie doszło do realizacji tzw. „deptaku gwiaździstego”. Ulica Rayskiego pełni najmniej istotną – z punktu widzenia ruchu kołowego – rolę ze wszystkich ulic objętych planem utworzenia strefy pieszej wokół pl. Zamenhofa. Jej zamknięcie już dziś nie utrudniłoby życia kierowcom, ponieważ ulica ta – w przeciwieństwie do sąsiadującej z nią ul. Jagiellońskiej – nie służy i nigdy nie będzie służyć do ruchu międzydzielnicowego.

Forum Polskich Wieżowców oraz Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina zrzesza lokalnych patriotów oraz entuzjastów, którym na sercu leży dobro stolicy Pomorza. Ich członkowie od lat wspierają wszelkie inicjatywy, które przyczyniają do rozwoju miasta. Najnowszym projektem, wokół którego stowarzyszenie chce skupić jak największą liczbę szczecinian, jest Deptak Rayskiego. Wspólnie możemy zmieniać nasze miasto – pokażmy więc, że zależy nam na Szczecinie … naszym Szczecinie.

Jak możesz pomóc?

Swoje poparcie dla inicjatywy można wyrazić już teraz:

– podpisując się pod petycją elektroniczną;

– na portalu społecznościowym Facebook.

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina