Opublikowane przez w Wydarzenia.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Zarząd Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność” zapraszają na wystawę plenerową „Szczeciński Sierpień 1980 r.” Ekspozycja jest m.in. efektem prac badawczych podjętych przez historyków ze szczecińskiego Oddziału IPN, prowadzonych w ramach II etapu projektu naukowo-badawczego „Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej”.

Wystawa pokazuje genezę i przebieg strajku, który zapoczątkował powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto przybliża ona tło protestu i relacjonuje jego finał, zakończony podpisaniem porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, stanowiących podstawę zarejestrowania NSZZ „Solidarność”.

W Szczecinie podczas całego strajku można było dostrzec spokojną determinację, rodzącą się wspólnotę oraz poczucie siły, mające ostatecznie skutkować ustępstwami władz. W warunkach systemu komunistycznego Polski Ludowej NSZZ „Solidarność”, będący formalnie jedynie związkiem zawodowym, stał się faktycznie ruchem łączącym walkę o poprawę bytu środowisk pracowniczych i poszerzenie wolności polskiego społeczeństwa. „Solidarność” była ucieleśnieniem marzeń milionów Polaków o życiu w wolnej Polsce.

Przy tworzeniu wystawy wykorzystano zbiory prywatne Erazma Ciołka, Stefana Cieślaka, Zbigniewa Wróblewskiego. Skorzystano także z materiałów pochodzących z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Otwarcie wystawy: 18 sierpnia 2010 r., godz. 10:30
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (przed Urzędem Miasta)