Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka.

Projekt Sylwi Białoszyckiej, Agaty Kowalak i Katarzyny Lukosek, studentek IV roku architektury i budownictwa ZUT wygrał konkurs na zagospodarowanie niezabudowanej części Podzamcza. Studentki przedstawiły nowoczesną koncepcję zabudowy stylistycznie nawiązującą do zabytkowych obiektów Podzamcza. Proponowana przez studentki architektura jest nowoczesna, lekka, z dużą ilością przeszkleń, oddająca jednak historyczny podział tego terenu i nawiązująca do starego układu zabudowy.

Maciej Cehak, sędzia konkursu stwierdził, że projekt tworzy klimat, który mógłby nadać Podzamczu nowy wymiar i charakter. Zagospodarowane kwartały przeznaczono na centrum kongresowe, hotel i apartamenty z widokiem na Łasztownię lub Zamek Książąt Pomorskich. Projekt przewiduje wewnętrzne patia o układzie tarasowym, amfiteatralnym dające możliwość przeprowadzania imprez dla mieszkańców. Przewidziano także duży, wygodny parking podziemny.

Laureatki otrzymały nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Jurorzy w uzasadnieniu stwierdzili, że projekt nagrodzono za nowatorskie podejście funkcjonalno-przestrzenne przy zastosowaniu atrakcyjnych rozwiązań architektonicznych i kreatywne powiązanie z sąsiadującą zabudową.

– Nasz projekt jest inny niż wszystkie, łączy nowoczesność z klimatem Podzamcza, jest funkcjonalny i atrakcyjny dla mieszkańców Szczecina – przyznaje jedna z laureatek Sylwia Białoszycka.

W konkursie wyróżniono także trzy inne projekty studentów IV i V roku.

Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Jednak powodzenie tej inwestycji, w opinii Jerzego Szarżanowicza, prezesa Status Invest, jest uzależnione od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone są rozmowy z władzami miasta, na temat uchwalenia planu i zabudowy tego terenu.

– Podzamcze jest terenem najtrudniejszym do zabudowy – dodaje Jerzy Szarżanowicz. – Jako jedno z niewielu części miasta pozostaje w niezmienionym wyglądzie od czasów wojny.

Status Invest zorganizował konkurs we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Opracowanie koncepcje mogą stanowić wytyczne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części Podzamcza, a w przyszłości także projektu budowlanego.

Przewodniczącym sądu konkursowego był prof. ZUT Zbigniew Paszkowski, w składzie byli m.in.: architekci, wojewódzki i miejski konserwator zabytków, architekt miasta.

(pit), Głos Szczeciński, 24 VI 2010 r.