Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka.

XIX-wieczny wiatrak, który stoi na działce przy ul. Weleckiej, miał trafić do skansenu rybackiego w Niechorzu. Sprzeciw w tej sprawie wyrazili mieszkańcy, gmina Dobra i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. Drewniany wiatrak, który stoi w Mierzynie od ok. 1830 r. to jedyny taki zabytek w naszym województwie. Obecnie znajduje się na prywatnej działce i niszczeje, ponieważ właścicieli nie stać na jego renowację. Z tego powodu miał trafić do rybackiego skansenu, który ma powstać w Niechorzu. Mieszkańcy Mierzyna i władze gminy nie godzą się z tą decyzją.

– Wysłaliśmy pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, który zadecyduje o losie wiatraka – mówi Małgorzata Chmielewska, kierownik wydziału ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Dobra. – Wyraziliśmy w nim sprzeciw wobec planów przeniesienia zabytku do Niechorza. Niestety, na razie nic więcej nie możemy zrobić.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie nie wpłynęła jednak żadna informacja od właściciela koźlaka z prośbą o przeniesienie obiektu. Nie zrobiło tego także Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu, które jest pomysłodawcą skansenu.

– Do tej pory dostaliśmy pozwolenie na przeniesienia wiatraka od jego prawnego właściciela – mówi Henryk Gmyrek, prezes stowarzyszenia. – Jesienią będziemy zwracać się z prośbą o decyzję w tej sprawie do konserwatora zabytków. Jeżeli nie wyrazi zgody na przeniesienie, sprowadzimy koźlaka z innej miejscowości.

Najprawdopodobniej do tego dojdzie, ponieważ WUOZ skłania się ku temu, by taką prośbę odrzucić. Zabytkowy mierzyński wiatrak będzie musiał być jednak poddawany ciągłej renowacji.

– Z punktu prawnego koźlak powinien zostać na swoim miejscu – mówi Michał Dębowski, kierownik wydziału ds. inspekcji zabytków nieruchomych z WUOZ w Szczecinie. – Nie otrzymaliśmy jednak zapytania w tej kwestii. Jeśli je dostaniemy sprawę rozpatrzy pani konserwator, ale zapewne jej decyzja będzie odmowna.

ta, Głos Szczeciński, 18 VI 2010 r.

Fot. wikipedia.